Závěrečný účet města za rok 2019 - schválený

15. 6. 2020

Datum vyvěšení: 15. 6. 2020, datum svěšení: 30. 6. 2021 (157953)

Přílohy

Příloha č 4 - Fond rozvoje města.pdf

Příloha č 5 - UZ 33063 - MŠMT.pdf

Příloha č 7 - závazky z nájemních smluv podrozvaha.pdf

Příloha č 7 - závazky ze soudních sporů.pdf

Příloha č 7 - pohledávky z transferů 955.pdf

Příloha č 10 - ZPH19MURic_aut.pdf

Příloha č 7 - majetek podrozvha.pdf

Příloha č 7 - pohledávky z bank. záruk 945 podrozvaha.pdf

Příloha č 10 - stanovisko auditora z 13.12.2019 - prodej bytů čp. 1910.pdf

Příloha č 1 - doplňující údaje k účetní závěrce 2019 podepsaný.pdf

Příloha č 2 - Investiční výdaje - plnění ZU.pdf

Příloha č 3 - podrobný přehled o plnění rozpočtu města.pdf

Závěrečný účet 2019 podepsaný.pdf

Příloha č 8 - rozvaha.pdf

Příloha č 8 - 2. část FIn 2-12M.pdf

Příloha č 8 - příloha.pdf

Příloha č 8 - přehled vl. kapitál.pdf

Příloha č 8 - peněž. toky.pdf

Příloha č 8 - 1. část Fin 2-12 M.pdf

Příloha č 5 - UZ 13011 - SPOD.pdf

Příloha č 5 - UZ 13015 - Sociální práce.pdf

Priloha-c-5-Tabulky-1-4-MF-SZU.pdf

Příloha č 4 - Grantový fond.pdf

Příloha č 4 - Humanitární fond.pdf

Příloha č 4 - Sociální fond.pdf

Příloha č 5 - UZ 14004 - JSDH Říčany.pdf

Příloha č 7 - předkupní právo podrozvaha.pdf

Příloha č 7 - závazky z BKS podrozvaha.pdf

Příloha č 7 - pohledávky z náj. smluv a SoS.pdf

Příloha č 4 - Fond talentovaných dětí.pdf

Příloha č 9 - Hospodářské výsledky příspěvkových organizací a o.p.s. 2019.pdf

Příloha č 6 - IN 03 - inv. zpráva.pdf

Priloha-c-8-vykaz-zisku-ztrat.pdf

Příloha č 6 - IN03 - příloha i inv. zprávě souhr. výsledky.pdf

Příloha č 2 - Běžné výdaje - plnění ZU.pdf

Příloha č 7 - pohledávky z PS 992 podrozvaha.pdf

Usnesení ZMŘ o schválení závěrečného účtu.pdf

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál