VV_vydání Změny č. 1 ÚP Kostelec nad Černými lesy

13. 10. 2020

Datum vyvěšení: 13. 10. 2020, datum svěšení: 1. 11. 2020 294782/2020-MURI/OUPRR/1177 (316763)

Přílohy

00_kostelec_UP ZM1_TEXT_čistopis.pdf

01_kostelec_UP ZM1_cleneni_1A.pdf

02_kostelec_UP ZM1_cleneni_1B.pdf

17_kostelec_UP ZM1_koordinacni_3C.pdf

18_kostelec_UP ZM1_koordinacni_3D.pdf

19_kostelec_UP ZM1_koordinacni_3E.pdf

13_kostelec_UP ZM1_hlavni_2F.pdf

14_kostelec_UP ZM1_hlavni_LEGENDA.pdf

15_kostelec_UP ZM1_koordinacni_3A.pdf

06_kostelec_UP ZM1_cleneni_1F.pdf

07_kostelec_UP ZM1_cleneni_LEGENDA.pdf

08_kostelec_UP ZM1_hlavni_2A.pdf

09_kostelec_UP ZM1_hlavni_2B.pdf

00_ÚP_Kostelec_nCl_úplné znění po ZM1_TEXT.pdf

01_ÚP_Kostelec_nCl_úplné znění po ZM1_Výkres základního členění území.pdf

02_ÚP_Kostelec_nCl_úplné znění po ZM1_Hlavní výkres.pdf

03_ÚP_Kostelec_nCl_úplné znění po ZM1_Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství.pdf

04_ÚP_Kostelec_nCl_úplné znění po ZM1_Výkres technické infrastruktury - energetika a komunikace.pdf

00_kostelec_UP ZM1_příloha_TEXT_srovnávací text po vydání ZM1.pdf

20_kostelec_UP ZM1_koordinacni_3F.pdf

21_kostelec_UP ZM1_koordinacni_LEGENDA.pdf

03_kostelec_UP ZM1_cleneni_1C.pdf

04_kostelec_UP ZM1_cleneni_1D.pdf

05_kostelec_UP ZM1_cleneni_1E.pdf

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Kostelec nČl.pdf

07_ÚP_Kostelec_nCl_úplné znění po ZM1_Koordinační výkres.pdf

06_UP_Kostelec_nCl_uplne-zneni-po-ZM1_Vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci.pdf

22_kostelec_UP ZM1_příloha rozhodnutí o námitkách.pdf

16_kostelec_UP ZM1_koordinacni_3B.pdf

10_kostelec_UP ZM1_hlavni_2C.pdf

11_kostelec_UP ZM1_hlavni_2D.pdf

12_kostelec_UP ZM1_hlavni_2E.pdf

05_ÚP_Kostelec_nCl_úplné znění po ZM1_Výkres uspořádání krajiny.pdf

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál