VV_O_společné jednání_návrh Změny č. 2 ÚP Klokočná_par. 50 SZ

13. 11. 2020

Datum vyvěšení: 13. 11. 2020, datum svěšení: 4. 1. 2021 321835/2020-MURI/OUPRR/1177 (346091)

Přílohy

VV O_SJ ZM2 ÚP Klokočná_par. 50 SZ.pdf

00_ÚP_Klokočná_TEXT_úplné znění po vydání zm2.pdf

00_ZM2_ÚP_Klokočná_TEXT.pdf

01_ZM2_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_LEGENDA.pdf

01_ZM2_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_výřez_1A_var.1.pdf

01_ZM2_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_výřez_1A_var.2.pdf

01_ZM2_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_výřez_1A_var.3.pdf

01_ZM2_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_výřez_1A_var.4.pdf

01_ZM2_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_výřez_1A_var.5.pdf

02_ZM2_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_LEGENDA.pdf

02_ZM2_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_výřez_2A_var.1.pdf

02_ZM2_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_výřez_2A_var.2.pdf

02_ZM2_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_výřez_2A_var.3.pdf

02_ZM2_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_výřez_2A_var.4.pdf

02_ZM2_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_výřez_2A_var.5.pdf

03_ZM2_ÚP Klokočná_Koordinační výkres_LEGENDA.pdf

03_ZM2_ÚP Klokočná_Koordinační výkres_výřez_3A_var.1.pdf

03_ZM2_ÚP Klokočná_Koordinační výkres_výřez_3A_var.2.pdf

03_ZM2_ÚP Klokočná_Koordinační výkres_výřez_3A_var.3.pdf

03_ZM2_ÚP Klokočná_Koordinační výkres_výřez_3A_var.4.pdf

03_ZM2_ÚP Klokočná_Koordinační výkres_výřez_3A_var.5.pdf

04_ZM2_ÚP Klokočná_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_LEGENDA.pdf

04_ZM2_ÚP Klokočná_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_výřez_4A_var.1.pdf

04_ZM2_ÚP Klokočná_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_výřez_4A_var.2.pdf

04_ZM2_ÚP Klokočná_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_výřez_4A_var.3.pdf

04_ZM2_ÚP Klokočná_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_výřez_4A_var.4.pdf

04_ZM2_ÚP Klokočná_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_výřez_4A_var.5.pdf

05_ZM2_UP-Klokocna_Vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci_LEGENDA.pdf

05_ZM2_UP-Klokocna_Vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci_vyrez_5A_var-1.pdf

05_ZM2_UP-Klokocna_Vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci_vyrez_5A_var-2.pdf

05_ZM2_UP-Klokocna_Vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci_vyrez_5A_var-3.pdf

05_ZM2_UP-Klokocna_Vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci_vyrez_5A_var-4.pdf

05_ZM2_UP-Klokocna_Vykres-verejne-prospesnych-staveb-opatreni-a-asanaci_vyrez_5A_var-5.pdf

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál