Formuláře odboru správních agend a dopravy

PDF formuláře doporučujeme vyplňovat v programu Adobe Acrobat Reader DC, který je zdarma ke stažení: https://get.adobe.com/cz/reader/

Název formuláře Elektronický formulář
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu 602
Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 602
Evidenční karta řidiče 602
Žádost o schválení technické způsobilosti 602
Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla 602
Žádost o uznání testování silničního vozidla 602
Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel 602
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou 602
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz 602
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou 602
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla 602
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla 602
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel 602
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

602

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu 602
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pdf

Elektronické formuláře

Řidičské průkazy
Technická způsobilost vozidla
Registrační značka
Registr vozidel
- použijte prosím formuláře Ministerstva dopravy

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Název formuláře Elektronický formulář
Žádost o povolení provádět stavbu (terénní úpravy) v ochranném pásmu silnic II. a III. třídy pdf
Žádost o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf
Žádost o povolení připojení pozemku k silnici II. nebo III. třídy pdf
Žádost o stanovení úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích pdf
Žádost o povolení uzavírky a objížďky na silnicích II. a III. třídy pdf
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. nebo III. třídy podle § 25 - stavební práce pdf
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. nebo III. třídy podle § 25 - uložení sítí pdf
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. nebo III. třídy podle § 25 - stavební práce a uložení sítí pdf
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. nebo III. třídy podle § 25 - reklamy, parkování, akce pdf

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)