Formuláře odboru správních agend a dopravy

Název formuláře Elektronický formulář
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu 602
Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 602
Evidenční karta řidiče 602
Žádost o schválení technické způsobilosti 602
Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla 602
Žádost o uznání testování silničního vozidla 602
Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel 602
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou 602
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz 602
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou 602
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla 602
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla 602
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel 602
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

602

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu 602

Elektronické formuláře

Řidičské průkazy
Technická způsobilost vozidla
Registrační značka
Registr vozidel
- použijte prosím formuláře Ministerstva dopravy

Formuláře ve Wordu

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD
Silnice II. a III. třídy
Společné

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál