Formuláře Stavebního úřadu

Název formuláře Elektronický formulář Formát doc Formát pdf
Žádost o souhrnné vyjádření ke stavbě 602    
Kolaudace - žádost 602   pdf
Prodloužení lhůty 602 doc  
Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního     pdf
Žádost o výjimku   doc  
Žádost o souhlas podle § 15   doc  
Doklady k užívání stavby   doc pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 602 doc pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 602 doc pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku 602 doc pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 602 doc pdf
Žádost o vydání společného povolení 602 doc pdf
Společné oznámení záměru 602 doc pdf
Oznámení záměru 602 doc pdf
Ohlášení stavby 602 doc pdf
Žádost o stavební povolení 602 doc pdf
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 602 doc pdf
Ohlášení dokončení stavby     pdf
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu   doc pdf
Žádost o povolení předčasného užívání stavby 602 doc pdf
Oznámení změny v užívání stavby 602 doc pdf
Ohlášení odstranění stavby 602 doc pdf
Změna vlivu užívání stavby na území 602 doc pdf
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál