Formuláře Stavebního úřadu

PDF formuláře doporučujeme vyplňovat v programu Adobe Acrobat Reader DC, který je zdarma ke stažení: https://get.adobe.com/cz/reader/

Název formuláře Elektronický formulář Formát pdf
Žádost o souhrnné vyjádření ke stavbě 602  
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 602 pdf
Žádost o kolaudaci (povolení před 1.1.2007)   pdf
Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby 602 pdf
Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního  

pdf

Žádost o výjimku   pdf
Žádost o souhlas podle § 15   pdf
Doklady k užívání stavby   pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 602 pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 602 pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku 602 pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 602 pdf
Žádost o vydání společného povolení 602 pdf
Společné oznámení záměru 602 pdf
Oznámení záměru 602 pdf
Ohlášení stavby 602 pdf
Žádost o stavební povolení 602 pdf
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 602 pdf
Ohlášení dokončení stavby   pdf
Žádost o povolení předčasného užívání stavby 602 pdf
Oznámení změny v užívání stavby 602 pdf
Ohlášení odstranění stavby 602 pdf
Změna vlivu užívání stavby na území 602 pdf
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)