Rekonstrukce ulice Politických vězňů aktuálně

6. 11. 2018

V úseku Scheinerova – Sadová je již komunikace téměř dokončena, nyní probíhá pokládka podkladních vrstev živice a ve čtvrtek a pátek bude položena finální vrstva asfaltocementu. Z toho důvodu nebude v pátek po celý den průjezdná lokalita Na Fialce – Sadová – Nová – Scheinerova. Veřejné osvětlení včetně nasvícení přechodu je již dokončeno. V budoucím zeleném pásu je nyní navezena ornice a bude vyseta tráva.

V ulici Scheinerova bude zároveň opravena rýha po výkopu kanalizace. V křižovatce Rýdlova byla dnes osazena velká betonová prefabrikovaná šachta, ve které budou vodovodní uzávěry a redukční ventil páteřního řadu. Samotná šachta má hmotnost cca 17 tun a usadit ji přijel speciální jeřáb. V následujících dnech bude také napojena nová kanalizační stoka vejčitého průřezu na stávající šachtu v Rýdlově ulici. Tím bude ukončena náročná rekonstrukce části stoky A, práce se přesunou na dokončení úseku komunikace Sadová – Rýdlova. Průjezd vozidel bude obnoven nejpozději 3. prosince 2018.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál