Granty

Programová dotace – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2023  

Dotace města - rozdělení finančních prostředků v programu Provoz 2023  

Dotace města - rozdělení finančních prostředků v programu Akce 2023  

Programové dotace – AKCE 2023, PROVOZ 2023  

Dotace města - rozdělení finančních prostředků v programu Akce 2022  

Dotace města - rozdělení finančních prostředků v programu Provoz 2022  

Programové dotace - AKCE 2022, PROVOZ 2022  

Dotace města - rozdělení finančních prostředků v programu Akce 2021  

Dotace města - rozdělení finančních prostředků v programu Provoz 2021  

Programové dotace - AKCE 2021, PROVOZ 2021  

Dotace města - alokace dotací v programu AKCE 2020  

Dotace města - rozdělení finančních prostředků v programu PROVOZ 2020  

NÁVOD K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA ŘÍČANY  

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE  

PROGRAMOVÉ DOTACE - AKCE 2020, PROVOZ 2020  

Dotace 2019 - podání žádosti, formulář vyúčtování  

Dotace 2019 - dotační programy  

Přehled poskytnutých dotací - program AKCE 2019  

Dotace města - 2. kolo příjmu žádostí z Programu Reprezentace 2018  

Přehled poskytnutých dotací - program Provoz 2019  

Přehled poskytnutých dotací z programu Akce 2018, Provoz 2018 a Reprezentace 1. pol. 2018  

Dotace 2018 - Podání žádosti, formulář vyúčtování 2018  

Dotace 2018 - dotační programy  

Dotace 2017  

Dotace města 2016 (dříve granty)  

Granty 2015  

Archiv dotací města (dříve grantů)  

Dotace města Říčany

1. 11. 2017

Dne 1. 11. 2017 začíná běžet lhůta pro podání žádostí o dotaci ze schválených programů Akce 2018, Provoz 2018 a Reprezentace 1. pol. 2018.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)