Harmonogram blokového čištění komunikací 2017 v Říčanech

18. 4. 2017

V rámci letní údržby komunikací probíhá čištění místních v Říčanech komunikací rovněž formou blokového čištění. Konkrétní termíny jsou v přiloženém dokumentu. Město žádá občany, aby v uvedené době čištění neblokovali ulice zaparkovanými vozidly.

Letní čištění komunikací formou blokového čištění bude prováděno v období od 4.5. 2017 do 10. 11. 2017, viz. harmonogram. Udržované místní komunikace jsou rozděleny do bloků podle požadované četnosti úkonů s ohledem na zatížení provozem a intenzitě jejich znečišťování během jejich obecného užívání.

K řádnému provedení blokového čištění je nutné provést uvolnění komunikace od zaparkovaných vozidel, tak aby mechanizace provádějící úklid měla po dobu údržby přístup na celou plochu plánovaného čištění. Tomu by zaparkovaná vozidla samozřejmě bránila. Plánované úseky budou osazeny přenosným dopravním značením DZ č. B28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou „Blokové čištění“, kde bude uveden datum a doba, kdy bude čištění probíhat. Porušení zákazu zastavení může mít za následek odstranění silničního vozidla.

Obecně platí, že dle ustanovení §19b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dojde-li k odstranění vozidla, vlastníkem pozemní komunikace, nese náklady na jeho odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel.

Informace o termínech blokového čištění jsou sepsány v přiloženém dokumentu s tím, že město Říčany si vyhrazuje právo změn, doplnění, nebo vynechání termínů blokového čištění.

Děkujeme za pochopení.

 

Michal Svoboda

Správa komunikací města Říčany

Přílohy

Harmonogram blokového čištění komunikací 2017 v Říčanech..pdf (200 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál