Hasiči

Hasičský záchranný sbor ČR - Územní odbor Kolín - stanice Říčany

 

Kontaktní adresa : Černokostelecká 447, Říčany, 251 01

Telefonní spojení : 950 881 011

fax: 974 870 779

e-mail: ps.ricany@sck.izscr.cz

GPS: 50.0006011N, 14.6597344E

 

Vedoucí stanice: npor. Ing. Roman Hejzlar

 

 

 


 

 

Územní odbor Kolín

Polepská 634
280 02 Kolín

Telefon: 950 885 011
Fax: 950 885 001
ID datové schránky: xjjhpq3
E-mail: podatelna.ko@sck.izscr.cz
E-mail: ps.kolin@sck.izscr.cz

 

 

 

Hasičský záchranný sbor byl ustaven podle zákona č. 238/2000 Sb. o hasičském záchranném sboru v platném znění.

 

 

Jeho základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
Plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených dalšími právními předpisy:

  1. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

  2. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

  3. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.


Stanice Říčany ve svém správním obvodu respektuje hranice správního obvodu města s rozšířenou působností Říčany a hasební obvod je určen podle časů dojezdu k mimořádným událostem.

________________________________________________________________________________

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Říčany

Březinova 1650,
251 01 Říčany

Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla zřízena městem Říčany ustanovující listinou v prosinci 2001 podle zákona č. 133/1985 Sb o požární ochraně.     

Úkoly jednotky jsou stanoveny podrobně v zákoně o požární ochraně 133/1985 Sb. a ve vyhlášce č. 247/2001 Sb.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Říčany je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany III, což znamená, že musí vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu a zasahuje nejen v našem městě, ale v celém našem hasebním obvodu. Kromě požárů vyjíždí také k odstraňování překážek z komunikací, čerpání vody, likvidaci nebezpečného hmyzu, dopravním nehodám, únikům ropných látek a jiným mimořádným událostem.

Zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Říčany je město Říčany. Veškerá technika a věcné prostředky požární ochrany jsou majetkem zřizovatele. To tedy znamená, že všechna vozidla, cisterny, čerpadla, hadice, žebříky, přilby, oblečení a obutí hasičů, vysílačky a veškeré další vybavení, které hasiči mají a používají, patří městu Říčany. 

Velením této jednotky byl starostou města pověřen pan Zdeněk KAVKA.

Říčanská výjezdová jednotka má celkem 24 členů. Každý člen jednotky má odbornost hasič a možnost rozšířeného vzdělání. V současné době má JSDH Říčany 11 velitelů družstev a 10 strojníků, kteří činnost v jednotce vykonávají zcela dobrovolně, bez nároku na odměnu.

Požární výzbroj a výstroj je uložena v hasičské zbrojnici nyní umístěné v Březinově ulici 1650 (areál Na Fabiáně).

Ve výbavě sboru jsou dvě cisternové automobilové stříkačky. Prvovýjezdové vozidlo je TATRA 815 s osádkou 1+3, objemem vody 8200 litrů, 800l pěnidla, dále je vybavena motorovou pilou, rozbrusem, dýchací technikou, elektrocentrálou, kalovým čerpadlem, nastavovacími žebříky apod. Naše druhá cisterna je TATRA 148  pro dopravu 1+2, objem nádrže na vodu 6.400 litrů, další vybavení je plovoucí čerpadlo o výkonu 1.200 a 800 litrů za minutu určeným pro doplňování cisteren z vodních toků a nádrží, dále je ve výbavě vozidel elektrocentrála pro osvětlování místa události. Třetím vozidlem je DA Avia 30 určený pro dopravu 9 hasičů. Je vybaven elektrocentrálou o výkonu 6 kW při napětí 400 V,  benzínovým kalovým čerpadlem o výkonu 1.200 litrů za minutu určeným pro doplňování cisteren z vodních toků, nádrží a pro odčerpávání zatopených prostor. Ve vozidle jsou uloženy i požární hadice a nářadí, žebříky, elektrická kalová čerpadla a vysavač na nebezpečný hmyz. Vozidlo je uzpůsobeno k tažení požárních přívěsů do hmotnosti 950 kg. Další AVIA má označení ADR. Jedná se o kontejnerovou variantu na převoz nebezpečných látek nebo na převoz kontejneru dle vybavení (např. protipovodňové vybavení, protichemický apod.). Klasická kontejnerová vana se používá na převoz většího materiálu nebo na naší další techniku, která není zařazena do IZS – smykový nakladač FIAT Kobelco alias bobík. V plánu po zařazení na výjezd je pomoc při likvidaci po silném větru, polomy, povodně. Jednotka dále disponuje velitelským automobilem Škoda Felicia combi, který lze v případě potřeby použít k přepravě čehokoliv. Každý hasič je vybaven odpovídajícími osobními ochrannými a pracovními prostředky.

V případě výjezdu je jednotka svolávána systémem FIREport.

Jednotka se pravidelně každý pátek od 17:00 hod. účastní odborné přípravy, výcviku a údržby techniky a ostatních prostředků požární ochrany v objektu zbrojnice.

Kontakt na jednotku: velitel jednotky Zdeněk KAVKA mobil: 737 472 643, e-mail: hasici@ricany.cz

Jednotku personálně zajišťují z většiny členové  Sboru dobrovolných hasičů Říčany. Kontakt na Sbor dobrovolných hasičů Říčany: www.sdhricany.cz

 

Při oznámení požáru, dopravní nehody a jiné mimořádné události z jakéhokoliv telefonu v síti ČR volejte linku:                     

                                                              150      nebo     112

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)