Hodina Země 2020

 NOVÉ   25. 3. 2020

Města na celém světě na hodinu potemní. Jako každý rok proběhne Hodina Země, tentokrát v sobotu 28. března 2020 od 20.30 do 21.30 hodin. Postupným zhasnutím ve vybraných lokalitách se vypne veřejné osvětlení. Říčany se tímto symbolicky připojí k akci, která připomíná ochranu přírody a klimatu planety Země. Možná je ten pravý čas přemýšlet o našem dosavadním životním stylu.

 

Hodina Země patří k největší světové události se zapojením veřejnosti, v níž se lidé, města a firmy společně hlásí k ochraně klimatu. Pořádá ji největší světová ochranářská organizace WWF, za Českou republiku organizuje Ekologický institut Veronika. Město Říčany se k akci připojují již jedenáctým rokem.

Kde se vypnou světla v Říčanech?

Zhasnutí veřejného osvětlení v Říčanech proběhne stejně jako v minulých letech postupně ve čtyřech lokalitách I - IV, tj. ze čtyř zapínacích bodů. Postup zhasínání světel:

 • Nejprve ve 20.00 hod. zhasne veřejné osvětlení v lokalitě I (Černokostelecká ulice a okolí)
 • Během 20-30 minut budou vypnuty i ostatní lokality v pořadí:
  - lokalita II - ul. Smiřických a okolí,
  - lokalita III - ul. Politických vězňů a okolí, ul. 17. listopadu
  - lokalita IV - Masarykovo nám., Komenského náměstí a okolí.
 • Ve 20.30 hod. by mělo být vybrané území neosvětleno.
 • Zapínání bude prováděno stejně, tedy v pořadí lokalit I. - IV., začátek ve 21.30 hod. v lokalitě I a ukončení v cca 22.00 hod. v lokalitě IV.
   

mapka lokalit

V lokalitách bude zajištěna zvýšená hlídková činnost městské policie.

Přihlásit k akci se mohou kromě měst také firmy a občané, více informací najdete na www.hodinazeme.cz nebo www.earthhour.org.

Kateřina Lauerová

Tisková mluvčí města

 

Celosvětová událost na ochranu klimatu se letos ode­hraje v sobotu 28. března 2020 od 20.30 do 21.30 hodin. K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují naše ohrožení klimatickou krizí způsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu. Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, pří­valové povodně, suchem oslabené lesy napadené kůrovcem.

V loňském roce došlo k nebývale velkému vzestupu občanského zájmu o klima, v čele se studenty. Ti zorganizovali několik globálních stávek, které se konaly i na řadě míst v ČR. Cílem bylo přimět poli­tiky k důslednějšímu snižování emisí. Obce a vlády po světě vyhlašují stav klimatické nouze. Je to roz­hodnutí místních nebo státních orgánů, kterým prohlašují, že existuje klimatická krize a že dosavadní opatření k zastavení globálního oteplování nejsou dostatečná. V ČR se zatím zapojily dvě pražské měst­ské části.

V prosinci 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu. Jejím cílem je, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Měla by zajistit přechod na udr­žitelnější, ekologičtější hospodářství. Bude vyžadovat zodpovědnou klimatickou politiku na všech úro­vních, včetně obcí. Klimatická koalice právě vydává brožuru Klimatická krize. Mýty a fakta o stavu planety. Smyslem je vysvětlit, proč se mají nutná opatření pro ochranu klimatu zavádět. Stáhněte si ji https://klimatickakoalice.cz/klimaticka-krize-myty-a-fakta.pdf

Města a vesnice tradičně při Hodině Země dávají symbolickým gestem najevo, že jim ochrana kli­matu není lhostejná. Zhasínají veřejné osvětlení, či osvětlení památek a veřejných budov. V ČR se k akci vloni připojilo rekordních 165 obcí, včetně 13 statutárních měst. Zhasla například Petřínská roz­hledna, radniční věž v Ostravě nebo plzeňská katedrála.

Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica

Petr Ledvina, koordinátor kampaně

Facebook Hodiny Země: https://www.facebook.com/hodinazemecr/

 

 

 

Přílohy

plakat_hodina_zeme_2020.pdf (6642 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál