Informace ministerstva vnitra - omezení náběrů žádostí OP a CP a omezení výdeje dokladů před změnou zákona o OP

28. 6. 2021

INFORMACE MINISTERSTVA VNITRA
V souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech si Vás dovolujeme upozornit na následující:
• V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního
pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.
• Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít cestovní pas podle zákona
č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

 

Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho
vydání nejpozději do 28. července 2021.
• Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona.
• V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání
občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platnosti 1 měsíc.

Přílohy

letak_CP_(JJlqg2).pdf (282 kB)

letak_OP_(NM6Sq7).pdf (404 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)