Informace o kácení dřevin v Říčanech

26. 3. 2014

Do konce tohoto týdne probíhá kácení dřevin v oblasti Jureček a u mostku v ulici Březská. Příští týden se pokácí nevhodné dřeviny v zahradě MŠ U Slunečních hodin.

Vážení občané,

v rámci dostatečné informovanosti veřejnosti o dění v Říčanech sdělujeme Vám následující informace týkající se probíhajících a plánovaných kácení dřevin v několika lokalitách:

Probíhající (během 26.3., dokončení dopoledne 27.3.)

  • kácení pěti bříz u parkoviště Jureček – investiční akce „Odvodnění parkoviště u Jurečku“ – důvod kácení – kolize dřevin s ukládaným trubním vedením dešťové kanalizace (provedení odvodnění plochy parkoviště), posouzeno co nejšetrnější vedení trasy, kácení povoleno
  • kácení 4 dřevin u mostku v Březské – investiční akce „Oprava mostu v ulici Březská“ – dřeviny v kolizi s realizací zpevnění koryta toku před mostkem(ochrana vtoku), posouzen nejnutnější minimální rozsah kácení, kácení povoleno


Plánované (během týdne 31.3. až 4.4.)

  • kácení dřevin v zahradě mateřské školy U Slunečních hodin – investiční akce s přidělenou dotací „Revitalizace zahrady v přírodním stylu – MŠ u Slunečních hodin“ – projekt sadových úprav – k odstranění navrženy dřeviny (stromy, keře) v kolizi s realizací zpevněných ploch a hracích prvků a kompozičně nevhodné
                                                                      

Mgr. Eva Šebková
za oddělení technické správy města Říčany
                                                                                  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)