Informace o komunikacích

Uzavírka komunikace II/101 Sluštice - Křenice

9. 10. 2018

Dopravní omezení spojená s uzavírkou komunikace II/101 Sluštice - Křenice. Úplné uzavírky a objízdné trasy v jednotlivých etapách najdete v přílohách. Zadavatelem je Krajská správa údržby silnic SK a zhotovitelem společnost Porr a.s.

pokračování


Uzavírka ul. Politických vězňů se z důvodu nepříznivého počasí posouvá na 26. 3. 2018

13. 3. 2018

Z důvodu rekonstrukce místní komunikace ul. Politických vězňů bude tato komunikace uzavřena v následujících úsecích a časových rozmezích:

pokračování


Uzavírka chodníku ul. Pod Lihovarem

9. 8. 2017

Ve dnech od 10. 8. do 31. 8. dojde k opravě chodníku ulice Pod Lihovarem. Jedná se o chodník pravý ve směru od ulice 17. listopadu ke kruhovému objezdu na ul. Říčanská. Přístup k nemovitostem bude umožněn, za omezení příjezdu a další problémy, způsobené v souvislosti s opravou povrchu chodníku, se Vám omlouváme.

pokračování


Uzavírka chodníku ulice 17. listopadu

28. 7. 2017

Ve dnech od 1. 8. do 15. 10. 2017 dojde k provádění stavebních prací – rozšíření chodníku 17. listopadu.

pokračování


Uzavírka ulice MÁNESOVA (před ulicí Nerudova)

11. 7. 2017

Ve dnech od 11. 7. do 31. 7. dojde k provádění stavebních prací – (rekonstrukce komunikace Nerudova) v ulici Mánesova.

pokračování


Dočasný přesun zastávky „Říčany, K žel. st.“

4. 7. 2017

Vážení cestující, dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu opravy povrchu vozovky v ul. Černokostelecká dochází k přesunu zastávky „Říčany, K žel. st.“ , a to následovně: od zahájení provozu dne 8.7.2017 (sobota) do ukončení provozu dne 9.7.2017 (neděle) a od zahájení provozu dne 15.7.2017...

pokračování


Startují opravy Černokostelecké ulice v Říčanech

4. 7. 2017

Praha, 4. července 2017- V sobotu 8. července začnou opravy Černokostelecké ulice v Říčanech. Práce budou probíhat převážně o víkendech následujících 10 týdnů. Opravy provede EUROVIA CS pro ŘSD ČR.

pokračování


Oprava asfaltového krytu - ulice Černokostelecká

3. 7. 2017

Během prázdninových víkendů budou na ul. Černokostelecká prováděny opravy asfaltového krytu.

pokračování


Uzavírka ulice NERUDOVA (mezi ul. Štefánikova a Mánesova)

12. 5. 2017

Ve dnech od 15. 5. do 1. 9. dojde k provádění stavebních prací – rekonstrukce komunikace Nerudova v úseku mezi ulicemi ulicí Štefánikova a Mánesova.

pokračování


Omezení provozu – Olivova – Říčany

3. 5. 2017

Ve dnech od 20. 5. do 26. 5. 2017 dojde z důvodu provádění stavebních prací - oprava místní komunikace Olivova v Říčanech, v úseku Široká až Rýdlova, k omezení provozu v daném úseku a omezení přístupu k odstavné ploše přiléhající k místní...

pokračování


Uzavírka chodníků ul. Krameriova

28. 4. 2017

Ve dnech od 2. 5. do 12. 6. dojde k provádění stavebních prací - ukládání vedení kNN do chodníků ul. Krameriova. Chodníky v ul. Krameriova budou z tohoto důvodu uzavřeny. Přístup k nemovitostem bude umožněn. Za omezení příjezdu a další problémy způsobené...

pokračování


Uzavírka komunikací Luční, Výhledová

18. 4. 2017

Ve dnech od 19. 4. do 28. 4. dojde k provádění stavebních prací – oprava komunikací Luční a Výhledová v k.ú. Pacov u Říčan. Komunikace budou z tohoto důvodu uzavřeny.  Přístup k nemovitostem bude umožněn, za omezení příjezdu a další problémy, způsobené v souvislosti...

pokračování


Harmonogram blokového čištění komunikací 2017 v Říčanech

18. 4. 2017

V rámci letní údržby komunikací probíhá čištění místních v Říčanech komunikací rovněž formou blokového čištění. Konkrétní termíny jsou v přiloženém dokumentu. Město žádá občany, aby v uvedené době čištění neblokovali ulice zaparkovanými vozidly. Letní čištění komunikací formou...

pokračování


Uzavírka chodníku ul. Thomayerova

4. 4. 2017

Ve dnech od 10. 4. do 28. 4. dojde k provádění stavebních prací - ukládání vedení kNN do chodníku ul. Thomayerova.

pokračování


Uzavírka chodníků ul. Baarova, U Vodojemu, Riegrova, Bezručova

27. 3. 2017

Ve dnech od 28. 3. do 8. 5. dojde k opravě chodníků ulic Baarova, U Vodojemu a Riegrova. Ve dnech od 28. 3. do 7. 7. dojde k opravě chodníku ulice Bezručova. Baarova – chodník levý od ul. U Vodojemu do ul. Domažlická. U Vodojemu – chodník pravý ve směru od ulice Bezručova do ul. Olivova....

pokračování


Uzavírka chodníků ul. Legií, Táborská, Lázeňská

22. 3. 2017

Ve dnech od 22. 3. do 27. 5. dojde k opravě chodníků ulic Legií, Táborská a Lázeňská.

pokračování


Uzavírka chodníků ul. Alšova a Sadová

7. 3. 2017

Ve dnech od 8. 3. do 30. 4. dojde k opravě chodníků ulic Alšova a Sadová. Alšova – chodník levý ve směru od ulice Štefánikova – do ul. Rýdlova. Sadová – chodník pravý ve směru od ulice Nová – do ul. Politických vězňů. Přístup k nemovitostem bude umožněn, za omezení příjezdu a další problémy, způsobené v souvislosti s opravou povrchů chodníků, se Vám omlouváme.

pokračování


Uzavírka chodníku Široká (mezi komunikacemi Olšany a U Hřiště, levá strana směr Světice)

28. 2. 2017

Ve dnech 1. 3. – 30. 4. 2017 dojde k opravě oplocení fotbalového hřiště u chodníku ulice Široká. Chodník ulice Široká (mezi komunikacemi Olšany a U Hřiště, levá strana směr Světice) bude z tohoto důvodu uzavřen. Za omezení se omlouváme.

pokračování


Uzavírka ul. Olivova (úsek od železniční trati po křižovatku Šípková, Jasmínová)

21. 12. 2016

Uzavírka ul. Olivova (úsek od železniční trati po křižovatku Šípková, Jasmínová) Komunikace Olivova zůstane i nadále uzavřená z důvodu pokračující rekonstrukce. Uzavírka komunikace potrvá až do 31. 10. 2017 a to v úseku od železniční trati po křižovatku ul. Šípková, Jasmínová. Přístup...

pokračování


Uzavírka komunikace Domažlická

3. 11. 2016

Ve dnech 7. 11. – 11. 11. 2016 dojde k opravě vozovky komunikace Domažlická. Komunikace bude z tohoto důvodu uzavřena. Místo uzavírky je Domažlická před domem č.p. 791/4 (v úseku mezi ulicí Smiřických a Bezručova, resp. při jízdě ze Smiřických směr ZŠ Bezručova před křižovatkou ulic...

pokračování


Uzavírka ulice Olivova (úsek od železniční trati po křižovatku Šípková, Jasmínová)

7. 9. 2016

Ve dnech 12. 9. – 22. 12. 2016 bude uzavřena z důvodu rekonstrukce komunikace Olivova v úseku od železniční trati po křižovatku Šípková, Jasmínová. Křižovatka Jasmínová x Šípková bude průjezdná. Přístup k nemovitostem nadále umožníme. Za omezení příjezdu a další problémy...

pokračování


Mapa s vyznačením hlavních komunikací

16. 2. 2009

ZELENÁ barva - komunikace I., II. a III. třídy FIALOVÁ barva - místní komunikace a jejich úseky

pokračování


Přednost zprava

13. 2. 2009

Jak pokračuje příprava na zavedení přednosti zprava na území města Říčany?   Odbor správy majetku připravil detailní podklady pro stanovení místní úpravy provozu na vybraných místních komunikacích a jejich úsecích, kde má dojít k odstranění svislého dopravního značení. Plánovaný počet...

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál