Informace o odpadech

Kam s krabicí od mléka a kam s plechovkou od piva?

12. 9. 2022

Od září můžeme ZDARMA a pohodlně třídit odpad přímo u svých domů, a to papír, plast i BIO odpad (ten dokonce již od března). Pokud jste si popelnice ještě neobjednali, můžete tak učinit nyní na e-mailu: barbora.malikova@ricany.cz nebo na pokladně MěÚ na Masarykově náměstí.

pokračování


Baterie do popelnic nepatří

12. 5. 2022

Upozorňujeme, že baterie (monočlánky) nepatří do černých nádob na směsný komunální odpad, ani do kontejnerů na plast nebo papír. Jedná se o nebezpečný odpad, který je nutné likvidovat odděleně.

pokračování


Igelitky, ani papírové tašky do BIOodpadu nepatří!

7. 4. 2022

Vážení občané, žádáme vás, abyste do hnědých nádob vhazovali pouze biologicky rozložitelné odpady. Igelitové pytle, ani papírové tašky, do kterých tento odpad doma třídíte, do této nádoby nepatří!

pokračování


Správná likvidace popelu

8. 3. 2022

Vážení občané, připomínáme, že do hnědých popelnic patří pouze vychladlý dřevěný popel. Vychladlý uhelný popel odkládejte POUZE do černých popelnic. Děkujeme, Marius Pedersen a.s.

pokračování


Kam ukládat jedlé oleje a tuky ze smažení

19. 12. 2019

Nově můžete jedlé oleje a tuky slít do PET lahve a umístit k odpadové nádobě, kterou vyndáváte ke svozu před dům. Všechna svozová auta budou nyní vybavena tak, aby mohla PET lahve s olejem odvézt.

pokračování


Zelené kontejnery s klokanem pomáhají dětem

28. 8. 2019

Město Říčany navázalo spolupráci s projektem KlokTex.cz, zaměřeným na podporu zařízení Fondu ohrožených dětí - Klokánek. Nově umístěné kontejnery jsou označeny logem Klokánka. Z každého kilogramu oděvů, spárované obuvi a hraček, které se do nich umístí, míří 1 Kč za kilogram přímo na transparentní účet FOD. KLOK.TEX přispěl na provoz Klokánků za minulý rok finanční částkou celkem 318 500 Kč, která díky pomoci občanů může dosáhnout letos ještě výše.

pokračování


Víte jak správně třídit odpad?

1. 3. 2019

Víte, že do papíru nápojové kartony nepatří? Do modrých kontejnerů na papír nevhazujte ani mastný či voskovaný papír. Modré kontejnery se dál netřídí a vozí se přímo do papíren. Je tedy žádoucí, aby obsahovaly pouze to, co tam patří. Děkujeme, že třídíte!

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)