Informace o odpadech

Plánované změny v odpadovém hospodářství města Říčany na rok 2022

 NOVÉ   14. 10. 2021

Městu dne 31. 8. 2022 skončí smlouva se stávajícím provozovatelem služeb odpadového hospodářství v Říčanech (Marius Pedersen a.s.). V reakci na nový zákon o odpadech město zadalo analýzu současného stavu a přípravu na vyhlášení veřejné zakázky na nového provozovatele. V souvislosti s novým zákonem o odpadech (541/2020 Sb.) bylo nutné vybrat systém, který zajistí naplnění zákonem daných limitů.

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu: Podzim 2021

6. 9. 2021

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen, a. s., připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské).

pokračování


Začal svoz bioodpadu

3. 3. 2021

V pondělí 1. března 2021 začal pravidelný svoz bioodpadu. Bioodpad se svážen každé pondělí. Letošní svoz bude ukončen ukončen 6. 12. 2021.

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu - jaro 2021

22. 2. 2021

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen, a. s., připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské).

pokračování


Prodej známek na popelnice bude zahájen v pondělí 4. ledna 2021

7. 12. 2020

Z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19 a uzavřením úřadu pro veřejnost ve dnech od 28. do 31.12.2020, bude prodej známek zahájen až v novém roce, tj. v pondělí 4. 1. 2021. Platnost známek pro svoz odpadu na rok 2020 se tak prodlužuje do konce února 2021.

pokračování


Seznam stanovišť separovaného odpadu aktualizovaný

26. 11. 2019

Přehled komodit, které lze odevzdávat na jednotlivých stanovištích.

pokračování


Likvidujte přepálené oleje a tuky z domácností ekologicky - seznam stanovišť

26. 11. 2019

Použitý olej z domácností nezřídka končí v toaletách či dřezech domácností, popřípadě ve směsném odpadu. Olej v odpadech tuhne a zanáší potrubí a patří tak mezi nejodolnější nečistoty v kanalizacích, špatně ho snáší i příroda. Velice energeticky a finančně náročné je pro čistírny odpadních vod vyčistit kontaminovanou vodu. I použitý olej se však dá dále zpracovávat a využít. Radnice podpoří ekologickou likvidaci přepálených olejů a tuků z domácností rozmístěním sběrných nádob v osmi lokalitách města.

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2019

26. 2. 2019

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské ulice).

pokračování


Termíny svozů komunálního odpadu a BIO odpadu 2019

25. 2. 2019

pokračování


Auto zablokovalo svoz odpadu v ulici Na Vyhlídce

10. 10. 2018

Bohužel dnes nebyl proveden svoz SKO v ul. Na Vyhlídce v Říčanech z důvodu stojícího osobního vozu přímo na vjezdu do ulice (viz foto). Auto nemá jedno kolo a do ulice se nedá zajet. Celá ulice je tedy nesvezená.

pokračování


Upozornění pro obyvatele ulice Družstevní

17. 5. 2018

Z důvodů špatně zaparkovaných osobních vozů (viz foto) ve středu 16.5. nebylo možné provést svoz komunálního odpadu.

pokračování


Upozornění - svoz komunálního odpadu v ul. Družstevní

19. 3. 2018

Upozorňujeme obyvatele ulice Družstevní na problém se svozem komunálního odpadu.

pokračování


Velkoobjemové kontejnery pro zájmové organizace působící na území Říčan

23. 1. 2018

Město Říčany přichází s nabídkou pro zájmové organizace působící na území Říčan na likvidaci odpadu. Svozová firma bezplatně přistaví kontejner a zdarma zlikviduje odpad. Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad.

pokračování


Poradíme vám, kam s vánočním stromkem

11. 1. 2018

Svoz vánočních stromků bude zajištěn v průběhu měsíce ledna a února svozovou společností odpadů.

pokračování


Termíny svozů komunálního odpadu a BIOodpadu

11. 12. 2017

pokračování


Oblasti nedostupné svozové technice

11. 12. 2017

seznam ulic:

pokračování


Ceny za svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu pro rok 2018

5. 12. 2017

Pro rok 2018 budou pro obyvatele účtovány následující ceny za svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu: Směsný komunální odpad  cena r. 2018 cena se slevou 75 % pro občana s trvalým pobytem v Říčanech rok - 60...

pokračování


Omluva

1. 11. 2017

Omlouváme za nepřesnou informaci uveřejněnou v listopadovém čísle Říčanského kurýru.

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu v listopadu 2017

3. 10. 2017

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a. s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské ul.):

pokračování


POZOR! ZMĚNA TERMÍNŮ SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

10. 8. 2017

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. od 1. 10. 2017 mění termíny svozů komunálního odpadu. Nově se bude komunální odpad z vašich domácností svážet jednotně každou středu. První svoz bude uskutečněn pro celé město 4. 10. 2017. Žádáme občany, aby nádoby s komunálním odpadem, byly přistaveny nejpozději ve středu v 6:00 h. na obvyklé místo.

pokračování


Novinky ve svozu komunálního odpadu

28. 7. 2017

S platností od 1.1.2016 došlo k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Změna se týká m.j. i § 17 „Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem“ kde je psáno:

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu v srpnu 2017

7. 7. 2017

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali...

pokračování


Informace o svozu velkoobjemového odpadu – jaro 2017

4. 4. 2017

Jarní termíny přistavení velkoobjemového kontejneru 13. a 20. května. V červnu 3. a 10.

pokračování


Kam s vánočním stromkem?

9. 1. 2017

Poradíme vám kam s vánočním stromkem.

pokračování


Harmonogram svozů bio nádob na rok 2017

9. 1. 2017

pokračování


Ceny odpadu pro rok 2017 se v Říčanech znovu výrazně sníží

5. 12. 2016

Na polovinu se po dvou letech od voleb snižují ceny za svoz komunálního odpadu v Říčanech. Za nejběžnější popelnici o objemu 80 litrů lidé zaplatí tisíc korun na rok. V roce 2015 to byly dva tisíce. Město tak pokračuje v postupném snižování cen za odpad pro obyvatele.

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2016

9. 6. 2016

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali...

pokračování


Svoz komunálního odpadu pro majitele rekreačních objektů v Říčanech

22. 3. 2016

V době od 1. dubna do 31. října 2016 bude zajišťován svoz komunálního odpadu chatařů na území města Říčany. V dobře dostupných lokalitách budou umístěny kontejnery na směsný komunální odpad. V místech, kde nejsou kontejnery přistavené, si musí chataři k likvidaci odpadu zakoupit odpadové pytle opatřené logem svozové společnosti. Více informací v přiloženém dokumentu.

pokračování


Svoz a lividace biologicky rozložitelného odpadu

14. 3. 2016

Obecné podmínky svozu bioodpadu ve městě Říčany. Co je to vlastně biologicky rozložitelný odpad (BRO)? Biologicky rozložitelný odpad, zkráceně bioodpad je cenná organická hmota, která podléhá rozkladu za přístupu i nepřístupu vzduchu a výsledným produktem při zpracování tohoto odpadu je...

pokračování


Harmonogram svozu bioodpadu pro rok 2016

14. 3. 2016

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2016

14. 3. 2016

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali...

pokračování


Seznam stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad od 1. 1. 2016

21. 1. 2016

pokračování


V Říčanech jsou nově stanoviště nádob pro kovový odpad

8. 1. 2016

Konec roku 2015 byl dalším milníkem pro odpadové hospodářství města Říčany. Na vytipovaných separačních stanovištích byl nainstalován nový druh odpadových nádob. Jedná se o stříbrné popelnice ve velikosti 240 litrů s uzpůsobeným víkem pro vhoz drobných kovových nápojových i jiných obalů od...

pokračování


Prodej známek na svoz popelnic na rok 2016 bude zahájen ve čtvrtek 10.12.2015

30. 11. 2015

Známky za svoz odpadu je možné zakoupit na čtyřech místech: podatelně MěÚ na Masarykově náměstí, podatelně MěÚ na Komenského náměstí, Infocentru na Masarykově náměstí a v Infocentru v rondelu nádraží. Prodejní doby v článku.

pokračování


Ceny za odpady pro rok 2016

30. 11. 2015

Poplatky za svoz odpadu na příští rok se prodávají od 10. prosince 2015. Občané s trvalým bydlištěm v Říčanech mají nárok na slevu 25 %.

pokračování


Dárek pro říčanské občany: Poplatek za popelnice je o čtvrtinu levnější

30. 11. 2015

Radnice v Říčanech nadělila občanům s trvalým bydlištěm ve městě vánoční dárek. Nově získají slevu 25 % z ceny ročního poplatku za popelnici se směsným komunálním odpadem. U nejběžnějšího typu popelnice s objemem 120 litrů lidé ušetří ročně 576 Kč. U kontejneru s 1100 litry dokonce přes 4 tisíce korun.

pokračování


Rozšíření odděleného sběru drobných vyhrazených elektrozařízení v Říčanech

16. 1. 2013

Město Říčany rozšířilo možnost odevzdání nepotřebných drobných vyhrazených elektrozařízení k jejich následné recyklaci. Obyvatelé města Říčany mohou k odevzdání vysloužilých elektrozařízení využívat sběrný dvůr v rámci zpětného odběru zdarma, později město přistavilo tzv. E-boxy...

pokračování


Třídění odpadů

1. 3. 2007

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)