Informace o projektu

Zvýšení kvality sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech

Fond: OP LZZ - výzva č. C2 
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
Rok podání: 2013 
Zpracovatel dotace: Ing. Z. Miltnerová (město Říčany)
Fyzické zahájení: 2/2014
Konec projektu: 6/2015 
Celkové náklady:   3 538 457,78 Kč
Z toho dotace: 3 538 457,78 Kč 
pozn.:* projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Podle různých kritérií má připadat na jednoho zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany dětí 800 dětí (věk 0-18 let), přičemž říčanský OSPOD má při počtu 7 zaměstnanců na starosti 13 772 dětí ORP. Počet sociálních pracovníků byl teda až dosud silně poddimenzován. V rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost podalo město žádost o dotaci na projekt posílení agendy orgánu v oblasti personální, technické i metodické. Orgán sociálně-právní ochrany dětí bude posílen o tři pracovníky, kteří budou proškoleni na akreditovaných kurzech MPSV a MŠMT. A dále se zajistí další vzdělávání současných pracovníků orgánu. Rovněž se pořídí další materiální a technické vybavení orgánu.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál