Informace o údržbě zeleně - 3. 7. 2014

3. 7. 2014

3. 7. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce:

  • Seč v lokalitě park Čsla  až ul. Tyrše – Fügnera, sídliště Šrámkova
  • Pletí a střih keřů za DPS, pletí růží ul. Olivova
  • Zálivky – různé lokality

Vážení občané, neparkujte prosím na travnatých pásech podél komunikací a chodníků v Říčanech – probíhá jejich sečení. V případě, že se bude parkováním na sečených plochách opakovaně pracovníkům údržby v provedení seče bránit, budou auta za asistence policie odtažena. Děkujeme za pochopení.

V případě podrobnějších informací prosím kontaktujte:
 
Mgr. Eva Šebková
Oddělení technické správy, správce veřejné zeleně
e-mail: eva.sebkova@ricany.cz
tel.: 323 618 153

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)