Informace o údržbě zeleně - 9. 7. 2014

9. 7. 2014

9. 7. 2014 budou v zeleni prováděny tyto práce:

  • V závislosti na vývoji počasí (dneškem počínaje) bude odstraněn nevzhledný prořídlý živý plot ptačího zobu v délce cca 10 m v přední části Masarykova náměstí. Vzniklý prostor bude prozatím oset trávou a na podzim, za vhodnějších klimatických podmínek, osázen.
  • Seče – dokončení sečí v lokalitě Blodkova –Škroupova, Olivova, při přízni počasí dokončení též lokalita Březská – Tyrše a Fügnera.
  • Pokračování ošetření stromů na Strašínské.
  • Řezy keřů – různé lokality.
  • Pletí a střih odkvetlých částí trvalek v záhonech v různých lokalitách.

 

Vážení občané, neparkujte prosím na travnatých pásech podél komunikací a chodníků v Říčanech – probíhá jejich sečení. V případě, že se bude parkováním na sečených plochách opakovaně pracovníkům údržby v provedení seče bránit, budou auta za asistence policie odtažena. Děkujeme za pochopení.

V případě podrobnějších informací prosím kontaktujte:
 
Mgr. Eva Šebková

Oddělení technické správy, správce veřejné zeleně
e-mail: eva.sebkova@ricany.cz
tel.: 323 618 153

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)