Informace o úpravách zeleně v Říčanech

30. 4. 2014

Vážení občané,

v rámci dostatečné informovanosti obyvatel vám sdělujeme, že tuto středu 30. 4. 2014 a dále počátkem příštího týdne bude probíhat na svahu pod nádražím čištění svahu od opadaných větví a odpadu. Dále dojde k odstranění drobných náletů, které jsou předmětem stížnosti sousedních obyvatel a přesahují na jejich zahrady a poškozují oplocení. Také zde provedeme odborné ošetření vzrostlých dřevin a ořez větví omezující průchod po chodníku.

Děkujeme za pochopení a krátkodobá omezení v používání pěších komunikací.

Za odbor správy majetku města
Eva Šebková

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)