Informace pro voliče

6. 5. 2019

Kdy a kde vyzvednout voličský průkaz a další informace k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 2019

konané ve dnech 24. a 25. května 2019

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

 

Voličský průkaz dle § 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává obecní/městský úřad voliči, který je u tohoto obecního/městského úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.

Voličský průkaz se může vydat voliči nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 9. května 2019.

Na Městském úřadu Říčany:

-osobně na oddělení evidence obyvatel, Komenského nám. 1619/2, Říčany, nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hod. na počkání

 

-podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději v pátek 17. května 2019 do 16.00 hod., obecnímu/městskému úřadu; toto podání musí být:

 

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo

b) v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky (nelze poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče)

 

Voličský průkaz předá městský/obecní úřad osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče (plná moc se týká pouze převzetí voličského průkazu) žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál