Informace vlastníkům lesů

10. 12. 2019

Kůrovcová kalamita zasáhla téměř celou republiku a mnozí majitelé se tak ocitli z důvodu rapidního poklesu cen dříví ve velice obtížné situaci. Podrobné informace v příloze.

Po složitých jednáních s představiteli Ministerstva zemědělství, vlády a
parlamentu se podařilo vyjednat finanční příspěvek státu pro vlastníky
nestátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od
1. 10. 2017 do 31.12.2018, který by jim měl pomoci při obnově lesních
porostů vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví v uvedeném období.
 
Příjem žádostí probíhá od 29. listopadu 2019 do 28. února 2020. O příspěvek
mohou žádat vlastníci nestátních lesů, pokud jsou schopni doložit těžbu nebo
soustřeďování nebo prodej jehličnatého dříví z nahodilé těžby v IV.
čtvrtletí 2017 a v roce 2018 dle pravidel finanční pomoci. Žádost se
sestavuje elektronicky v modulu pro žadatele na webové stránce Ministerstva
zemědělství, poté je třeba ji vytisknout, nechat potvrdit odborným lesním
hospodářem a následně podat na příslušný krajský úřad osobně, písemně nebo
datovou zprávou do datové schránky.
 
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR je dobrovolnou organizací
s celorepublikovou působností, která sdružuje vlastníky a správce nestátních
lesních majetků. V současné době je ve SVOL organizováno 665 přímých členů
(1300 vlastníků) s celkovou výměrou 532.4 tis. ha lesa, což je 20 % výměry
všech lesů v republice.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 
 
Ing. Marie Růžková, tajemnice

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
K Silu 1980
393 01 Pelhřimov

tel.: 565 324 203
mob. 777 232 413
info@svol.cz
www.svol.cz
www.facebook.com/svolcz
www.kouzlolesa.cz

 

Přílohy

informace pro vlastníky lesů.pdf (137 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál