Informace ze školství

Základní školy  

Mateřské školy  

Ostatní  

Organizace školního roku 2022/2023

25. 8. 2022

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č....

pokračování


Ohradník pod proudem

11. 4. 2017

UPOZORNĚNÍ:
Město instaluje za 3. ZŠ U Říčanského lesa elektrické ohradníky. Mají zamezit nevítané návštěvě divokých prasat, která ničí školní zahradu. Prosíme, poučte děti, ať na ohradník nesahají a hlídejte své čtyřnohé miláčky. Ohradník je pod napětím 12V a není životu ani zdraví nebezpečný (podobně jako například ohradníky pro skot).

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)