Jak bojovat s přemnoženým kůrovcem v říčanském lese?

23. 3. 2016

V souvislosti s loňským dlouhotrvajícím suchem a teplou zimou došlo k vytvoření ideálních podmínek pro přemnožení kůrovců. I v našich městských lesích došlo k napadení stromů těmito malými broučky. Jaké lokality jsou napadeny a jak se tomu bránit?

V souvislosti s loňským dlouhotrvajícím suchem a teplou zimou došlo k vytvoření ideálních podmínek pro přemnožení kůrovců. I v našich městských lesích došlo k napadení stromů těmito malými broučky.

Jako vlastníci lesa jsme povinni činit bezodkladná opatření k odstranění a zmírnění následků vzniklých mimořádnými okolnostmi. Dále jsme povinni provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů.

V současné době hrozí možnost přemnožení kůrovců. Proto je nutné, abychom, jako vlastníci lesů, zajistili zpracování, vyklízení, asanaci a odvoz kalamitního dříví z lesních porostů.

Lesy jsou napadeny převážně těmito kůrovci: Lýkožroutem smrkovým a Lýkožroutem lesklým.

  • Lýkožrout smrkový napadá dospělé stromy. Jedná se o pomístné napadení v celých městských lesích.
  • Lýkožrout lesklý napadá porosty mladé, což je pro nás jako vlastníka opravdová pohroma. Pro přehlednost to jsou zrzavé stromky v hloučku.
     

V městských lesích jsou hlavní ohniska v ulici Zelená, v porostu za Světickou hájenkou a kolem lokality nazývané U obrázku. Na dalších místech je napadení slabší a jedná se převážně o napadení přirozeného zmlazení smrků vysokých 1,5 metru.

Při zpracování stromů napadených Lýkožroutem lesklým správci městských lesů musí porostní zbytky pálit nebo je štěpkovat. V případech, kde bude možnost získat dřevní hmotu k prodeji, bude pravděpodobně použit malý harvestor. Tento víceoperační stroj bude využit jen výjimečně. Hlavním důvodem jeho využití je rychlost zpracování napadených stromů a ekonomika. Práce člověka je v tomto případě neúnosně zdlouhavá a velice finančně nákladná.

Při likvidaci kůrovce prosíme všechny návštěvníky lesa o toleranci a ohleduplnost. Společně se zamysleme nad úsilím, pílí a prací nejen našich předků vloženou do těchto lesů.  Les využíváme nejen k rekreaci.  Dřevo z lesa nás provází celý život  - kolébkou počínaje a rakví konče!

Zelená Markéta
Městský úřad v Říčanech
Odbor životního prostředí – lesy

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál