Jak mám postupovat, pokud potřebuji zajistit svoje dítě a nemůže mi pomoci nikdo z rodiny nebo známých (např. hospitalizace, lázeňský pobyt apod.)?

  • Dítě je možné umístit do pěstounské péče na přechodnou dobu, o které rozhoduje soud nebo situaci lze řešit prostřednictvím Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde může být dítě umístěno na základě písemné dohody mezi rodiči a zařízením na nezbytně nutnou dobu. Mezi takováto zařízení patří např. Klokánek – zařízení Fond ohrožených dětí.
  • Doporučujeme situaci vždy konzultovat s pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Prchalová Vendula Mgr.tel.: 323 618 242e-mail: vendula.prchalova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD

Vilímová Jana Mgr.tel.: 323 618 235e-mail: jana.vilimova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál