Jak mám zrušit živnostenské oprávnění?

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

Živnostenské oprávnění se ruší ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti o zrušení. Není-li datum uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení.

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku.

Kde můžete záležitost vyřídit:

Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, Odbor Obecní živnostenský úřad, 1. patro,

kanc. č. 104, 105

pondělí, středa     7:00- 12:00,  12:30 -18:00 hodin

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál