Jak na placení popelnic

8. 12. 2022

Majitelé nemovitostí v Říčanech, kteří podali "ohlášení plátce poplatku za popelnice", obdrželi výzvy e-mailem nebo poštou. Výzvy obsahovaly částku, číslo účtu a variabilní symbol. Tento VS si dobře uschovejte. Usnadní identifikaci vaší popelnice a vyhledávání informací. Termín platby za svoz a likvidaci odpadu za rok 2022 je do 31. ledna 2023.

Pokud jste výzvu neobdrželi, můžete využít jednoduchou aplikaci na webu města https://odpady.ricany.cz . Sem zadáte telefonní číslo, které jste uvedli při „ohlášení plátce poplatku“. Po ověření se zobrazí všechny potřebné informace, abyste mohli jednoduše zaplatit.

Důležité informace:

  • Pokud jste neobdrželi výzvu k zaplacení a nezadali jste při "ohlášení plátce poplatku" telefonní číslo, kontaktujte referentku finančního oddělení paní Havránkovou, renata.havrankova@ricany.cz

 

  • Platby za svoz a likvidaci odpadu se vyměřují zpětně až na konci roku. To znamená, že popelnice za letošní rok 2023 zaplatíme až v lednu 2024. 

 

  • Známky na rok 2023 již nebudou potřeba. Nemusíte nic znovu přihlašovat. Vyvážení a likvidace odpadu pro rok 2023 bude pokračovat automaticky. Popelnice na bioodpad, plast a papír budou zdarma i v roce 2023.

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI, společně to zvládneme. 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)