Jak pracuje vyhledávání?

STANDARDNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Vyhledávač používá český jazykový modul - tzn. že vyhledávání najde texty, které v názvu či obsahu obsahují všechna z hledaných slov v syntakticky různých tvarech, jimž odpovídá tentýž faktický význam (např. 'město', 'městem', 'městech').
Minimální délka slova jsou 3 znaky. Kratší slova budou při hledání ignorována.
Používejte diakritiku, na velikosti písmen nezáleží. 
Nejdříve jsou zobrazeny texty, které nejvíce vyhovují hledané frázi (tedy podle relevance).


OPERÁTORY VYHLEDÁVÁNÍ (pro zkušené)

Pokud chcete ovlivnit chování vyhledávače, můžete použít následující operátory:

  • + (znaménko plus): slovo se musí vyskytovat ve všech textech
  • - (znaménko mínus): slovo se nesmí vyskytovat v žádném textu
  • "nějaká fráze" (fráze uzavřená ve dvojitých uvozovkách): bude hledána fráze v přesném znění. Slova musí být v obsahu hned vedle sebe, tak jak jsou uvedena.
  • * (znak hvězdička): nahrazuje libovolný text. Používá se na konci slova a umožňuje tak zadat pouze jeho část.

Příklady použití operátorů:

  • +úřad +odbor zobrazí pouze texty, které obsahují slova úřad a odbor
  • +úřad +odbor životní prostředí zobrazí pouze texty, které obsahují slova úřad a odbor s tím, že texty, které navíc obsahují slova životní prostředí jsou řazeny výše.
  • +úřad -odbor zobrazí pouze texty, které obsahují slovo úřad, ale nesmí obsahovat slovo odbor
  • "životní prostředí" zobrazí pouze texty, které obsahují přesně tento text
  • odbor* zobrazí všechny texty, které obsahují např. slova: odbor, odbory, odborník atd.

Při použití operátorů vyhledávání je vypnutý český jazykový modul - tzn. hledají se fráze pouze v tom tvaru, ve kterém jsou zadány.


UPOZORNĚNÍ

Nejsou prohledávány přílohy. Přílohy jsou do formátu PDF ukládány skenováním originálních předloh. Neobsahují tedy žádné strojově čitelné textové informace.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)