Jaké jsou plány vedení radnice s novým starostou?

4. 1. 2021

I po proběhlých změnách drží radnice stále stejný směr. Říčany musí mít stabilní ekonomiku, transparentní veřejné zakázky a investovat do kvality života zdejších občanů. Cílem pro nadcházející dva roky bude zejména překlenout krizi, dohlédnout na největší investice a připravit nové projekty. Důraz bude kladen také na údržbu města, ještě větší zapojení veřejnosti či zjednodušení procesů na úřadě.

Před deseti lety přišlo Klidné město v čele Vladimírem Kořenem s  hlavním cílem – vyvést město z dluhů. A to se podařilo. Dlouhodobý plán investic, transparentní veřejné zakázky i dohled odborníků ve finančním výboru přinesly stabilní ekonomickou situaci. Ruku v ruce s konjunkturou ekonomiky se ještě loni na jaře zdálo, že letité dluhy na infrastruktuře mohou Říčany brzy dohnat.

Celosvětová pandemie a útlum ekonomiky nás však donutily velkou část plánovaných akcí odložit či pozastavit. Objem investic byl v roce 2020 sice nakonec rekordní, ale výrazně nižší oproti předpokladům. I v roce 2021 uděláme vše pro to, aby nadcházející finanční krize měla co nejmenší dopad na chod města. Budeme hledat úspory a investovat s rozmyslem. Některé z cílů, které jsme si vytkli v roce 2018, budou přesto muset pravděpodobně počkat.

Klidné město do tohoto neklidného období ale vstupuje jako silný a jednotný tým, který – jak pevně věřím – uspěje.

1) Provedeme město krizí

Budeme dbát na to, aby Říčany co nejméně utrpěly současnou koronavirovou i nadcházející ekonomickou krizí. Budeme hledat úspory, ale vždy zajistíme potřebný servis občanům. Dostupné finanční zdroje budeme rozumně investovat. Budeme dále projektovat, abychom byli připraveni na lepší časy.

2) Ohlídáme klíčové investice

Letos by měla být zahájena stavba nové základní školy na Komenského náměstí. Její cena včetně souvisejících komunikací, parku a další infrastruktury se blíží půl miliardě korun. Takovou investici Říčany nepamatují. Velkou část nákladů by měly krýt dotace, ale zásadní bude uhlídat ceny a termíny. Nová budova školy uklidní napjatou situaci s rostoucím počtem dětí. Přenastavení školských obvodů, navazující rekonstrukce starých budov i znovuzavedení specializovaných učeben a zvýšení kvality výuky dlouhodobě připravuje místostarostka Hana Špačková (Klidné město).

Důsledně musíme kontrolovat i další běžící akce. Zkapacitnění ČOV Říčany, které se pomalu dokončuje, nebo stavbu netradiční MŠ Větrník v ulici Bílá. Nový podchod pod tratí zkrátí cestu z Lihovaru na Černokosteleckou, přičemž nedaleko cyklostezky vznikne (i díky příspěvku společnosti BILLA) Industriální Fun park – vítězný projekt z prvního participativního rozpočtu. 

Tyto akce mají zajištěné financování a měly by být ukončeny či alespoň zahájeny do roku 2022.

Kromě těchto největších projektů samozřejmě poběží i řada menších. Vypíchnout můžeme třeba plánované úpravy v rámci Revitalizace sídlišť, několik nových chodníků či další výsadby stromů v ulicích města i v okolní krajině. Zajímavý bude i nový odpočinkový altán u Mlýnského rybníka s výhledem na panorama města. Ten by měl stát do léta.

3) Připravené akce zahájíme podle finanční situace

Stále nevíme, o kolik peněz přijdou města z důvodu pandemie a souvisejících daňových opatření vlády. Proto jsme ostatní připravené akce odložili a budeme je zařazovat podle aktuálního vývoje našeho rozpočtu nebo dostupných dotací. Věřím, že alespoň na některé se brzy dostane.

Mezi největší připravené stavby patří úpravy okolí Marvánku, odkrytí koryta Říčanského potoka u fotbalového stadionu, P+R u nádraží či rekonstrukce komunikací Nedbalova, Dukelská, Melantrichova, Bílá, Bezručova, Sokolovská. Po dohodě s ŘSD jsme o rok odložili rekonstrukci Černokostelecké, kde chceme kromě nových chodníků nově oddělit dešťové vody. Velkým investičním oříškem se jeví nalézt zhruba 80 mil. Kč pro výstavbu objektu na místě bývalého kina. Zde prověřujeme změnu původního záměru Komunitního centra na novou budovu ZUŠ. Existují slibné dotační tituly, nicméně realizaci do dvou let asi nestihneme.

4) Připravíme další projekty

V období velkých investic a nižších příjmů města je důležité připravovat nové projekty. Pracuje se na dokumentaci nových zdrojů pitné vody – obnově vrtů u Rokytky a též přivaděči od štolového přivaděče z Želivky.

Výzvou pro celé město je „Velký třesk“. Jde o soubor dílčích projektů, na jejichž konci bude ve všech říčanských ulicích vodovod, kanalizace a hlavně kvalitní zpevněný povrch se zklidňujícími prvky. Aktuálně již město pod vedením radní Jarmily Voráčkové (Klidné město) zpracovává pasport celého území, kde infrastruktura chybí. V další fázi zahájíme návrh typových řešení i konkrétních projektů. V příštích dvou letech si takovou investici nemohou Říčany dovolit, ale chceme zahájit přípravu a hledat modely financování.

Mezi další akce, které se budou projektovat, patří například rozšíření parkoviště u pivovaru, které bude sloužit pro širší centrum města i chystanou sportovní halu u gymnázia. Dále připravíme rekonstrukce historické budovy školy na náměstí, zastaralé MŠ Srdíčko nebo domu u hradu pro Muzeum Říčany. Pro tento zajímavý prostor navíc počítáme s architektonickou soutěží.

V plánu máme také revitalizaci Masarykova náměstí. Tu bychom rádi zahájili diskuzí s veřejností a následně uspořádali architektonickou soutěž. Centrum i náměstí jsou vizitkou celého města a realizace navržených změn může probíhat i po dílčích etapách. Další vlajkovou lodí je příprava venkovního koupaliště. Kancelář, která v roce 2002 zpracovala pro Říčany projekt koupaliště u Marvánku (dnes bohužel nepoužitelný), jsme poptali na zpracování prověřovací studie na sousední plochu vedle Oázy a rybníka Rozpakov. Původní lokalitu u Kavčí skály zatím neopouštíme, zde již územní studie existuje. Nicméně atraktivní okolí a umístění u cyklostezky na kraji města nedaleko Marvánku nám přijde zajímavější, včetně nadějného řešení příjezdu i parkování zcela mimo rodinnou zástavbu.

Dalším neřešeným říčanským prostorem je přednádraží, roztříštěné území pod železnicí s brownfieldy mezi Lihovarem a Fialkou. Zde stále probíhá živá diskuze, jaké funkce a jaké hmoty by zde v budoucnu mohly vzniknout. Jisté je, že jde o důležitou oblast, kterou je nutno řešit komplexně. Vzhledem k velikosti a komplikovaným vlastnickým vztahům však neočekávám, že by v nejbližších dvou letech došlo k zásadnímu posunu.

V neposlední řadě bychom rádi vyzvali místní sportovní kluby, aby oprášily své projekty a pokusily se žádat o státní dotace na investice. Výstavba a rekonstrukce šaten, tribun či samotných sportovišť mají aktuálně zelenou a město může kluby podpořit. Agendu sportu má nadále v gesci radní David Frydrych (Unie pro sport a zdraví).

5) Zlepšíme údržbu města

Nově vzniklé „malé technické služby“ se v loňském roce stabilizovaly po technické i personální stránce. Nejen proto věřím, že dojde ke zlepšení údržby zeleně, komunikací, sportovišť a dalšího majetku města.

Petr Auředník (Klidné město), který má tuto oblast na starosti, připravuje kromě nastavení procesů též program pro zapojení veřejnosti. Rádi bychom tak využili nabídku aktivních spoluobčanů, kteří mají zájem se postarat o určitou část svého okolí.

6) Zjednodušíme úřad

Řada věcí na úřadě nějak běží. Některé z nich ale možná již několik desetiletí pořád stejně. Někdy je to dobře, jindy lze určitě najít efektivnější řešení, případně část agendy úplně zrušit. Na podobné otázky nebyl v posledních hektických letech čas. To bychom rádi změnili s cílem, aby klient – tedy občan – dostal jednodušeji a dříve to, co potřebuje. Zkušenosti z vedení vlastní úspěšné firmy nejen zde jistě uplatní nový místostarosta Pavel Matoška (Klidné město).

7) Budeme vám naslouchat

V předchozí dekádě zavedly Říčany, zejména díky dosavadnímu starostovi a naší tiskové mluvčí, celou řadu kanálů, prostřednictvím kterých se veřejnost prakticky online dozvídá důležité informace. Kurýr, web města, Facebook, mobilní aplikace, Z očí do očí nebo různá veřejná projednání. Vše bude zachováno včetně každoročního participativního rozpočtu. Zárukou dobré komunikace bude odborník a nový radní Michal Anelt (Klidné město), jehož cílem bude mimo jiné též kultivovat veřejný prostor a omezit vizuální smog ve městě.

Konkrétní stavební záměry budou ještě více projednávány s občany přímo na místě. Brzy též spustíme tzv. investiční mapu, ve které budou přehledně zobrazeny připravované akce města. Každý si bude moci zkontrolovat, co se má dít za jeho plotem. Sousedé z jedné ulice se budou moci společně domluvit například na zklidnění dopravy či jiných úpravách dopravního režimu.

Čeká nás spousta práce, spousta nových projektů a realizací. Těšíme se na ně. A těšíme se také na spolupráci s vámi!

David Michalička, starosta

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál