Jaké řidičské oprávnění potřebuji k řízení vozidla s přívěsem?

Ve stručnosti: za nákladní automobil (ŘO C) a autobus (ŘO D) smí být připojeno přípojné vozidlo
o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Pokud je přívěsné vozidlo těžší než 750 kg,
je nutné při řízení motorových vozidel vlastnit řidičské oprávnění skupiny C+E, D+E.

Za osobní automobil (ŘO B) smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti
do 750 kg a u řidičského oprávnění vydaného po 19.1.2013 nesmí největší povolená hmotnost celé soupravy přesáhnout 3 500 kg.

Dále § 80a zákona 361/2000 Sb., v posledním znění.

Informace Ministerstva dopravy k rozsahu řidičského oprávnění skupiny B

Kontakty pro další informace

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál