Jaké změny jsem povinen oznamovat?

Podnikatel je povinen oznamovat živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a to  do 15ti dnů ode dne, kdy změna nastala.

Podnikatel není povinen oznamovat změny živnostenskému úřadu, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v obchodním rejstříku, základních registrech, evidenci obyvatel nebo informačním systému cizinců.

 

Správní poplatky:

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny: 100,- Kč

Změna rozhodnutí o udělení koncese: 500,-Kč 

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost : 500,- Kč

 

Kde můžete záležitost vyřídit:

Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, Odbor Obecní živnostenský úřad, 1. patro,

kanc. č. 104, 105

pondělí, středa     7:00- 12:00,  12:30 -18:00 hodin

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál