Jaký je postup při žádosti o umístění nebo změnu dopravního značení?

Na odbor správních agend a dopravy podat Žádost o stanovení úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích.

K žádosti se přikládá:

  • situace se zakreslením dopravního značení v návaznosti na stávající úpravu,
  • stanovisko správce pozemní komunikace (Město Říčany, odd.tech.správy u místních a účelových komunikací / KSUS u II.a III.tříd, / ŘSD u Černokostelecké I/2),
  • vyjádření Policie ČR DI Praha venkov – jih v Mnichovicích (DI Kolín), tel: 974 882 452, 974 882 458; e-mail: poj.di@pcr.cz, Masarykovo náměstí 708, 251 64 Mnichovice
  • výpis z obchodního rejstříku a živnostenské oprávnění
  • plná moc v případě zastoupení.

     

Uveďte co nejpřesněji všechny důvody, kvůli kterým žádost podáváte (například problémy s nedovoleným parkováním vozidel, nevhodné nebo nesmyslné dopravní značení, a podobně). Zdůvodnění je důležité pro správné posouzení návrhu. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje a podpis oprávněné osoby žadatele.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

 

Kontakty pro další informace

Raková Marie, DiS.tel.: 323 618 275e-mail: marie.rakova@ricany.cz
Oddělení dopravy, silniční správní úřad a agenda silnic 2.a 3.tř.

Karásek Jiřítel.: 323 618 275e-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Oddělení dopravy, silniční správní úřad a agenda silnic 2.a 3.tř.

 

Soubory ke stažení

Formulář - stanovení dopravního značení

Formulář - povolení výjimky z místní úpravy provozu

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál