Opravená příjezdová cesta a přijatá opatření při obnovení provozu sběrného dvoru

27. 4. 2020

Po dokončení stavebních prací města na opravě příjezdové komunikace z ulice Říčanská, obnovuje společnost Marius Pedersen a.s. provoz sběrného dvoru a to od pondělí 27. dubna 2020. Provoz bude probíhat za níže uvedených podmínek.

 

Provoz bude probíhat za dodržení následujících podmínek, které mají i nadále chránit pracovníky MP i občany:

  • na sběrný dvůr bude umožněn vjezd max. 3 vozidlům najednou (ideálně pouze řidič, ne ve dvou nebo více lidech)
  • výše uvedené bude ze strany společnosti regulováno u příjezdu na sběrný dvůr z ulice Říčanská
  • na sběrný dvůr bude umožněn vstup výhradně s ochranou úst a nosu (rouška, šátek, respirátor, apod.) a s rukavicemi na rukou. Pokud ochranné prostředky občan mít nebude, nebude mu umožněn přístup na sběrný dvůr, ani vykládka odpadů.
  • bude omezena komunikace pracovníků společnosti s občany

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V LETNÍM OBDOBÍ (v období 1. 4. - 31. 10.)

pondělí, středa, pátek: 13.00 – 18.00 hodin
sobota: 9.00 – 16.00 hodin
neděle: 14.00 – 18.00 hodin

Přílohy

opravený příjezd ke sběrnému dvoru_foto.gif (210 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál