Kácení suché borovice a jívy Na kavčí skále 22. 3.

21. 3. 2018

Vážení občané, ve čtvrtek 22.3.2018 bude probíhat kácení dvou dřevin povolené odborem životního prostředí v lokalitě Na kavčí skále – suché borovice za domem 1695 a suché jívy u panelové cesty. Kácení bude probíhat v rámci nácviku zásahu na dřevinách a bude ho provádět profesionální hasičský sbor.

V době a místě kácení dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení.               

Odbor správy majetku
Město Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)