Kam s vánočním stromkem?

9. 1. 2017

Poradíme vám kam s vánočním stromkem.

 

Svoz vánočních stromků bude zajištěn v průběhu měsíce ledna a února svozovou společností odpadů.

Zcela odstrojený vánoční stromek odkládejte vedle kontejnerů na tříděný odpad nebo odneste k popelnicím, případně odvážejte na sběrný dvůr.

Rozhodně je nevhazujte do popelnice, nerozřezávejte, ale vcelku odneste k popelnicím.

Děkujeme, že stromky neodkládáte na jiná místa, než k tomu určená.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)