Kdo žádá o cestovní pas pro dítě mladší 15-ti let a jaké doklady budu předkládat?

O cestovní pas s biometrickými údaji, který má platnost 5 let, žádá zákonný zástupce nezletilého. Lhůta pro jeho vydání je 30 dnů a poplatek za jeho vydání činí 100,- Kč.

Nebo žádat o vydání cestovního pasu typu BLESK, což je standardní cestovní pas s biometrickými údaji (do 5-ti pracovních dnů). Poplatek za jeho vydání činí 1.000,- Kč.

Nebo žádat o vydání cestovního pasu typu SUPER BLESK, což je standardní cestovní pas s biometrickými údaji (do 24 hodin). Poplatek za jeho vydání činí 2.000,- Kč. Vyzvednout lze pouze na MV ČR.

Při podání žádosti musíte předložit rodný list dítěte a zákonný zástupce prokáže svoji totožnost svým platným občanským průkazem, popř. pasem. Dítě se dostaví s Vámi, neboť bude foceno a dítěti staršímu 12-ti let budou sejmuty otisky prstů, což bude obsahovat čip v cestovním dokladu. Vyhotovený cestovní doklad převezme za dítě jeho zákonný zástupce.

Kontakty pro další informace

  • Telefon: 323 618 255
  • E-mail: doprava@ricany.cz
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál