Kompletní rekonstrukce ulice Nedbalova začíná!

27. 7. 2021

Říčanská radnice v ulici Nedbalova investuje zhruba 9 milionů korun do kompletní rekonstrukce ulice. Firma HES Stavební, s. r. o., která vyhrála výběrové řízení, v první etapě provede práce na inženýrských sítích. Vybudována a opravena bude dešťová a splašková kanalizace a vodovod. V druhé etapě firma vybuduje jednostranný chodník, opraví povrch komunikace a instaluje veřejné osvětlení.

Práce se začnou realizovat od křižovatky ulic Nedbalova a Rooseveltova a plynule budou postupovat ke křižovatce ulic Nedbalova a Lipanská. Příjezd do ulice Nedbalova z ulice Rooseveltova bude trvale uzavřen 🚧. Pro realizaci stavby je navržena kompletní uzavírka této komunikace. Vlivem stavby dojde také k omezení přístupu k nemovitostem v dané ulici. Stavba je plánována do ledna 2022.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál