Konsolidace IT a nové služby TC ORP Říčany

Program: IOP
Prioritní osa: 2
Oblast intervence: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Realizace: 2014/2015
Celkové náklady: 5.714.763,49 Kč + 5letá technická podpora ve výši 572.177,50 Kč 
Z toho dotace: 4.896.808 Kč  

Projekt je zaměřen na inovaci a zavedení nových služeb technologického centra ORP Říčany v rámci 8 vybraných strategických oblastí:
1) Virtualizace desktopů vč. posílení stávající HW infrastruktury - přinese zvýšení bezpečnosti ukládaných dat díky dvěma serverům, správa desktopů bude méně náročná oproti samostatným PC, zaměstnanci se budou moc přihlásit se ke svému účtu i zvenčí, klesne spotřeba el. energie.
2) Zvýšení kapacity, dostupnosti a rozšíření stávajícího datového úložiště - u datových úložišť je třeba zvýšit jejich dnes již téměř vyčerpanou kapacitu a zajistit vzájemnou replikaci dat pro zvýšení jejich ochrany.
3) Zvýšení zabezpečení IT pořízením nového firewallu - důvodem zabezpečení IT je naplnění pravidel připravované legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti.
4) Elektronizace oběhu a schvalování faktur a objednávek pro zefektivnění oběhu dokladů ve vnitřním procesu úřadu včetně autorizace a elektronického podepisování. V důsledku toho dojde k odstranění papírové komunikace a k úspoře.
5) Elektronizace formulářů státní správy a jejich začlenění do automatizace úřadu - pořízení elektronických formulářů pro státní správu daných zákonem a nařízením vlády je pořizováno pro zvýšení komfortu občanů-uživatelů.
6) Pořízení aplikace „rozklikávacího“ rozpočtu pro občany města k online prohlížení rozpočtu města.
7) Propojení účetních dat příspěvkových organizací s daty MěÚ, což povede ke zvýšení efektivity jejich hospodaření.
8) Pořízení hlasovacího zařízení pro jednání Zastupitelstva města.
Obecně budou výstupy projektu sloužit ke zefektivnění a usnadnění práce úředníků MěÚ, obcím celého ORP, příspěvkovým organizacím města a občanům.

Novinka pro zastupitele Říčan! V březnu poprvé hlasovali přes elektronické zařízení

25. 3. 2015

Premiéra nového hlasovacího zařízení proběhla na březnovém zasedání zastupitelstva. Nový elektronický systém je jednou z mnoha částí projektu, jehož cílem je zefektivnit práci úřadu a zvýšit komfort občanům. Kromě hlasovacího zařízení, úřad získá 60 nových počítačů, občané získají elektronické formuláře nebo možnost lepší kontroly městské pokladny. Projekt financoval částkou téměř 5 milionů korun Integrovaný operační program.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)