Kontakty pomoci

Pro následující případy:

  • ohrožení dětí a mládeže
  • ohrožení pracovníků ve školství
  • rady pro rodiče
  • pomoc v nouzi

 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb včetně návazných a souvisejících služeb na území MAS Říčanska a v jeho blízkém okolí.

 

Linka bezpečí
Adresa: Ústavní 95, 181 02 Praha 8
Tel.: rodičovská linka 840 111 234, pomoc online 116 111
Email: info@linkabezpeci.cz a web: www.linkabezpeci.cz

Bílý kruh bezpečí - odborná, diskrétní a bezplatná pomoc obětem a svědkům trestních činů
Tel.: 116 006
Web: www.bilykruhbezpeci.cz            

Růžová linka – krizová linka pro děti a mladistvé
Tel.: 272 736 263

Dětské krizové centrum – non stop linka pro děti a mládež do 26 let, pro týrané a zneužívané dítě, pro rodiče, blízké dětí a profese pracující s dětmi
Tel.: 241 484 149
Web: www.ditekrize.cz

Národní linka pomoci AIDS
Tel.: 800 144 444
Web:  www.aids-hiv.cz

DROP IN – linka pro ohrožené drogou, non stop
Tel.: 222 221 431
Web: www.dropin.cz

Magdalena o.p.s. – kontaktní centrum pro lidi závislé (nebo ohrožené závislostí) na drogách nebo řešící cokoli kolem závislosti a drog
Včelník 1070, Mníšek pod Brdy 252 10
Tel.: 318 599 260
E-mail: info@magdalena-ops.cz
Web: www.magdalena-ops.eu/cz

Triangl - centrum pro rodinu
Chelčického 39/ 842

tel: 281 863 620, 731 056 720
email: ​triangl@csspraha.cz
www.facebook.com/TrianglCentrumProRodinu130 00 Praha 3 - Žižkov
www.csspraha.cz/triangl
www.centrumtriangl.cz

Prev–centrum o.s. – pro děti, mládež a drogově závislé
Tel.: 773 581 127,
Web: www.prevcentrum.cz

Krizové centrum RIAPS – pro lidi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, jako jsou osobní, vývojová, vztahová pracovní nebo sociální krize

https://www.csspraha.cz/24870-kontakty
Tel.: 222 586 768, 222 580 697 (non stop)
Web: https://www.csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)