Kontakty

Kontakty na Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Bramborová Helena Mgr.tel.: 323 618 243e-mail: helena.bramborova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, NRP: pěstounská péče, PPPD

Hůrková Barbora Bc., DiS.tel.: 323 618 220e-mail: barbora.hurkova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD

Kavková Nikola Mgr.tel.: 323 618 232e-mail: nikola.kavkova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD

Košťáková Alžběta Mgr., DiS.tel.: 323 618 233e-mail: alzbeta.kostakova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD

Marešová Sabina Mgr.tel.: 323 618 219e-mail: sabina.maresova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD, kurátorka pro mládež

Prchalová Vendula Mgr.tel.: 323 618 242e-mail: vendula.prchalova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD

Roudová Veronika Mgr.tel.: 323 618 219e-mail: veronika.roudova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD

Spolková Blanka Mgr.tel.: 323 618 241e-mail: blanka.spolkova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí odboru, přijímání a evidence žádostí do DPS, terénní soc. práce, poradenství

Venhodová Tereza, DiS.tel.: 323 618 240e-mail: tereza.venhodova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD

Vilímová Jana Mgr.tel.: 323 618 235e-mail: jana.vilimova@ricany.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výkon SPOD

Informace pro rodiče:

Sociálně-právní ochrana dětí je zajištěna na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčan. Zajišťuje ji devět terénních sociálních pracovníků, jeden kurátor pro děti a mládež a dvě sociální pracovnice zabývající se náhradní rodinnou péčí. Každý pracovník (klíčový pracovník) má přidělený obvod.  Informace o klíčovém pracovníkovi lze získat na tel. čísle 323 618 241.

Rozdělení jednotlivých obvodů je vyvěšeno na orientační tabuli umístěné ve společných prostorách Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Říčany (OSVZ), Komenského nám. 1850, Říčany. Pracovníci se v případě nepřítomnosti vzájemně zastupují.

Pracovní doba OSPOD Říčany:

Pondělí a středa: 7:00 – 18:00 – úřední dny

Úterý a čtvrtek: 7:00 – 15:00

Pátek: 7:00 – 13:30

Informace pro děti:

Máš právo obrátit se na pracovníky OSPOD bez vědomí a přítomnosti rodičů.

Můžeme ti pomoci:

  • když máš nějaké problémy ve škole (prospěch, neshody ve třídě, šikana, …),
  • když se tvoji rodiče hádají nebo se rozvádí a ty nevíš, co s tím,
  • když máš problémy doma (nemáš pro sebe zázemí, dost jídla, tepla, …)
  • když jsi doma nebo svým okolím nevhodně trestán, někdo se k tobě špatně chová,
  • když si v rodině s někým nerozumíš a utíkáš z domu,
  • když užíváš drogy, alkohol a chtěl bys přestat, atd.

 

Infromace o OSPOD Říčany - dětem.pdf

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)