Kotlíková dotace 3. výzva

18. 4. 2019

Program Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 -2023. Přinášíme informace z krajského úřadu.

 

Jak požádat o dotaci na nový zdroj vytápění ve 3. výzvě - prezentace

 

Předpokládané zahájení příjmu žádostí do 3. výzvy kotlíkových dotací bude 3. června 2019.

 

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali, že podle zákona o ochraně ovzduší již nebude možné od září 2022 provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy. (Emisní třída je uvedena na výrobním štítku Vašeho kotle. Pokud tam není, lze předpokládat, že se jedná o kotel 1. třídy).
 

Další finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020.

Předpokládané zahájení příjmu žádostí ve Středočeském kraji bude 3. června 2019. 

Majitelé rodinných domů budou moci žádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu anebo plynový kondenzační kotel. Na základě požadavků vyplývajících z Programu Ministerstva životního prostředí ČR již nebude možné poskytnout dotaci na kotel kombinovaný.

Podrobnější informace ke způsobu podání žádosti a potřebných dokumentech budou zveřejněny s Programem na přelomu dubna a května 2019.

 

email: kotliky@kr-s.cz

bezplatná linka: 800 440 430

Přílohy

Kotlíkové dotace_prezentace_3 výzva_Final Web.pdf (1835 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál