Kulturní organizace města

Muzeum Říčany, příspěvková organizace
Adresa: Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany
Ředitel: Mgr. Jakub Halaš
Telefon: 323 603 161, e-mail: info@muzeum.ricany.cz 
Webové stránky: www.ricany.cz/muzeum

Kulturní centrum Labuť, příspěvková organizace
Adresa: 17. listopadu 214/14, 251 01 Říčany
Ředitel: Ing. Vladimír Levický
Telefon: 323 602 456, e-mail: info@kclabut.cz
Webové stránky: www.kclabut.cz

Husova knihovna Říčany, příspěvková organizace
Adresa: Masarykovo nám. 83/1, 251 01 Říčany
Ředitel: Ing. Vladimír Levický
Telefon: 323 602 654, e-mail: vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz
Webové stránky: https://knihovna.ricany.cz/

KOLOBĚH Říčany, příspěvková organizace
Adresa: Masarykovo nám. 13/12, Říčany 251 01
Ředitelka: Mgr. Eva Hazdrová Kopecká
Telefon: 733 273 344, e-mail: info@kolobeh-ricany.cz
Webové stránky: http://www.kolobeh-ricany.cz/

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)