Lístek za stěračem vozidla

                                                                                                 

DOSTALI JSTE LÍSTEK ZA STĚRAČ 

Výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku - předvolání od Městské policie Říčany

Pokud se řidič dopustí dopravního přestupku a u vozidla se nenachází, strážník vypíše Výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku ( dále jen VOPP ) a tuto umístí na přední, nebo boční sklo vozidla.

  • Co dělat, když za stěračem vozidla naleznete výzvu od Městské policie Říčany?

              

                 STARÁ VOPP - platnost do 31.1.2016                           NOVÁ VOPP - platnost od 1.2.2016

  • Kdy a kam se má řidič dostavit?

Na VOPP se dozvíte, jakého přestupkového jednání jste se dopustili a jste vyzváni k dostavení se do 5 dnů na adresu Městské policie Říčany, která je uvedena na VOPP. Velmi důležitou informací je místo a lhůta, kam a ve které je řidič povinen se dostavit. V Říčanech je to na adrese:

Městská policie Říčany, Komenského náměstí 1619/3, Říčany.

Lhůta je do 5 dnů od spáchání přestupku. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit, můžete si  na uvedených telefonních kontaktech domluvit náhradní termín: 323 618 150 nebo +420 725 022 765.

  • Co potřebuje řidič s sebou na služebnu městské policie?

K projednání VOPP řidič s sebou potřebuje: občanský a řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla  popřípadě další doklady k objasnění přestupku a díl VOPP, který strážník zanechal umístěný na vozidle. Pokud je lístek – díl VOPP poškozený, nebo jste ho ztratili, nic se neděje, na služebně lze dohledat druhý díl VOPP, který strážník odevzdává k zaevidování, na jehož základě se událost dořeší.

  • Jak může být přestupek vyřešen?

Přestupek může být vyřešen na místě domluvou, v příkazním řízení uložením pokuty do výše 2000,- Kč, nebo oznámením o přestupku příslušnému orgánu, do jehož působnosti projednání patří, pokud k tomu je dán důvod – například s přestupkem nesouhlasíte.

  • Co když se řidič nedostaví?

Řidiči, kteří se nedostaví na VOPP v termínu projednání ( potrestání ) neujdou. Nedořešený přestupek je oznámen k dalšímu řízení příslušnému orgánu, do jehož působnosti projednání patří ( Městský úřad Říčany – Odbor právní - přestupkové oddělení ).

  • Můžu přestupek vyřešit po telefonu?

Přestupek lze vyřešit jen osobně, jiná možnost není přípustná. Po telefonu se můžete omluvit, popřípadě si dohodnout jiný termín kdy se dostavíte na služebnu k projednání přestupku.

  • Můžu přestupek vyřešit za jinou osobu?

NE, přestupek lze projednat jen s osobou, která se přestupku dopustila. 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál