Mariánský sloup v Říčanech ožívá do krásnější podoby

10. 7. 2014

Od počátku května probíhá renovace sochy Panny Marie na Masarykovo náměstí v Říčanech. Pod rukama restaurátorů se morový sloup výrazně proměňuje, postupně se odstraňuje zarostlá vegetace, socha se omývá a nakonec se upraví a zpevní poškozené kamenné části. Projekt stojí přes 250 tisíc korun a z významné části je podpořen dotací z Programu rozvoje venkova SFIZ. Oprava potrvá do října letošního roku.

Zlacená socha Panny Marie shlíží s vrcholu sloupu na kamenném soklu, chráněném masivním kamenným zábradlím. V roce 1699 ji vytvořil neznámý autor. „Socha je zjednodušenou variantou nejstaršího mariánského sloupu v Čechách, který stával od roku 1652 až do svého násilného svržení v roce 1918 na pražském Staroměstském náměstí. Obvykle se takové sloupy stavěly jako díkuvzdání za odvrácení nějaké pohromy, většinou moru nebo války. Současně jejich rozmach souvisí s rozšiřováním barokní mariánské zbožnosti,“ říká historik říčanského muzea Martin Hůrka.

„Oprava mariánského sloupu je projekt nenápadný, ale pro mě osobně velmi důležitý. Jde o jednu z nejcennějších a nejstarších památek našeho města,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Socha je symbolem doby, kdy Říčanům a jeho lidem bylo opravdu úzko. Po třicetileté válce se město takřka úplně vylidnilo. Roku 1651 zde žilo 20 dospělých lidí včetně rychtáře, primase a šenkýřky. Do poválečné bídy navíc přišla ještě velká morová rána. Říčany tehdy mohly navěky zmizet. Víra a práce daly našemu městu další šanci. Teď je nám o mnoho lépe, ale právě proto nesmíme zapomínat na hodnoty, jež jsou v základech města.“   

Z duchovního hlediska je sloup symbolem víry a důvěry našich předků v mocnou přímluvu Matky Boží, která u svého Syna v Božím království vyprošuje ochranu a požehnání. "Všude tam, kde se tato úcta zachovává, setrvává požehnání. Z historických fotografií víme, že občané našeho města se scházeli u tohoto sloupu a byla zde sloužena i mše svatá. Tak chceme v letošním roce učinit i my a při této mši provést zasvěcení naší farnosti i města Neposkvrněnému srdci Panny Marie," připomíná Timotej Maria Pavel Vácha z římskokatolické farnosti. 

Oprava po 21 letech

Město se rozhodlo pro renovaci jedné z dominant Říčan po více než dvaceti letech. Za tu dobu je opět potřeba "oživit" vzhled sochy, ale nevyžaduje tak razantní rekonstrukci jako v roce 1993.

 "Tehdy byl morový sloup v podstatně horším až havarijním stavu, a to včetně sochy. Restaurování zabralo několik měsíců a museli jsme provádět i demontáže schodiště, nové základy pro schodiště, kompletní zlacení sochy, rozebrání balustrády a nějaké výměny kuželek. Stav celé památky po této obnově je uspokojivý a je úměrný k používaným prostředkům tehdejší doby. Mám to štěstí, že si můžu tuto práci zopakovat," říká říčanský kamenosochař Bohumil Pánek, jehož firma Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. zvítězila ve veřejné soutěži a na opravě se podílel i tehdy se svým otcem.  

Restaurování sochy je zdlouhavá práce

Restauratéři začali s opravami na začátku května. K určení stavu památky nejdříve předcházela důkladná prohlídka. "Práce započaly odstraňováním lišejníku a zeleně, kterou je památka napadena. Je to proces zdlouhavý, je třeba zahubit zeleň do kořínků pomocí biocidního prostředku, pak následuje omytí tlakovou vodou a ruční dočištění zárodků vegetace," říká Bohumil Pánek. Poté následuje revize v minulosti provedených spar a správek na kameni, vysekání nesoudržných spar a případně i moc tvrdých tmelů. "Dále zjišťujeme stav kamene a prohlížíme jednotlivou kamennou architekturu, kuželky, sokly a madla. Kovové kramle vyměníme za nerezové ovšem kovářsky provedené. A v neposlední řadě vybereme po zpevnění partie, které se doplní umělým kamenem na minerální bázi," upřesňuje kamenosochař. Na závěr stačí sochu přibližně z jedné poloviny pozlatit pravým 24 karátovým plátkovým zlatem a opraví se i její podklad.

Takovou památku negativně ovlivňuje mnoho faktorů; například necitlivý přístup návštěvníku, zeleň a lišejník prorůstající do kamene, smog z aut, topení uhlím, vítr, déšť, sníh či střídání teplot. "Sochu je třeba pravidelně kontrolovat a ideálně renovovat tak každých 15 až 20 let," připomíná Bohumil Pánek a doplňuje ho starosta: „Myslím, že starost o tuto památku patří mezi základní povinnosti starostů Říčan. Chodil jsem kolem téhle sochy často a vždy mne pohled na oprýskané pozlacení nebo lišejníky v kameni znepokojoval. Zpracovali jsme projekt, uspěli s dotací a věřím, že městský symbol přetrvá další staletí.“

"Je dobré, že se město stará, aby na jeho území byly sakrální památky zachovány a udržovány. Ony totiž nepatří jen pár lidem, ale všem. Církev, která některé tyto památky vlastní, má stejný úkol jako město, udržovat je pro dobro všech," komentuje na závěr kaplan říčanské farnosti.

Oprava sloupu se vysoutěžila za 298 595 Kč, ale celkové náklady projektu budou navýšené cca o necelých 40 tisíc korun. Projekt totiž zahrnuje ještě výsadbu zeleně, technický dozor investora a vydání publikace o morovém sloupu, která vzniká ve spolupráci s muzeem. Z toho předpokládaná výše dotace z Programu rozvoje venkova SFIZ pokryje více než 80 % nákladů.

Adéla Michalová
Tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál