MARVÁNEK: Cerkárie na Marvánku prokázány!

26. 6. 2017

Podle sdělení Státního zdravotnického ústavu byl parazitologickým rozborem prokázán výskyt cerkárií na Marvánku. Cerkarie je larvální vývojové stádium motolic. Tito paraziti mohou člověku způsobit kožní problémy a alergické reakce. Z tohoto důvodu město Říčany nedoporučuje koupání v této přírodní nádrži, která není veřejným koupalištěm.

Po koupání ve vodní nárži Mrvánek bylo nahlášeno několika případů kožních potíží a alergických reakcí. Běžné rozbory zadané vedením města neprokázaly žádné znečištění (viz výsledky v příloze). Vzniklo důvodné podezření z výskytu cerkárie. Toto podezření potvrdil Státní zdravotnický ústav parazitologickým rozborem. Město Říčany nedoporučuje z důvodu potvrzeného výskytu cerkárií koupání na Marvánku. Náprava je možná jen přerušením přirozeného vývojového řetězce motolic. To znamená eliminací hostitelů - ptáků a mezihostitelů - konkrétních druhů plžů. Možným řešením vzniklé situace se město zabývá.

Více informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cerk%C3%A1riov%C3%A1_dermatitida

 

 

 

 

 


 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál