POPTÁVÁME: zadání studie MŠ Srdíčko

21. 6. 2018

zadání studie proveditelnosti k navýšení kapacity a posouzení technického stavu objektu

Historie a současný stav

Objekt mateřské školy se nachází v ulici Ed. Beneše 204/41, na pozemku parc.č. 279, 74/6, k.ú. Říčany – Radošovice, uprostřed zástavby rodinných domů.

Původní objekt vily ze 30.let 20 století prošel ve 2.polovině 70.let 20 století přestavbou pro účely mateřské školy. V dalších letech pak byla provedena dvoupodlažní přístavba východní části pro administrativu a stravování a přístavba západní části pro rozšíření tříd, šaten a soc.  zařízení. Začátkem 21. století byla přistavena plynová kotelna a dvoupodlažní sociální zařízení.

Objekt je využíván jako mateřská škola pro 96 dětí ve 4 třídách.

 

Popis objektu

Objekt mateřské školy je zděný, částečně podsklepený, dvoupodlažní (s podkrovím v původní části objektu vily). Zastřešení původní vily je stanovou střechou, přístavby jsou zastřešeny pultovými nebo plochými střechami. Stropy původní vily jsou (dle archivní PD) železobetonové nebo dřevěné, stropy přístaveb jsou keramické. Konstrukční výška podlaží je 3,4 m.

 

Záměr

Záměrem města Říčany je rekonstrukce objektu MŠ Srdíčko a navýšení kapacity pro celkem 144 dětí, úprava zahrady a vybudování zpevněných ploch pro parkování.

 

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti má za úkol posoudit technický stav stávajícího objektu a možnosti řešení navýšení kapacity objektu formou přístavby nebo nástavby (včetně navýšení odpovídajícího počtu míst pro parkování), vše s ohledem na technický stav objektu a soulad navrhovaného záměru s územním plánem.  

Posouzení stavebně technického stavu bude obsahovat:

  • prověření technického stavu rozvodů ZTI, vytápění, elektroinstalace, případně návrh jejich výměny
  • provedení sond do svislých nosných konstrukcí pro zjištění a ověření kvality materiálu následně vyhodnocení pevnostních parametrů (stěny, příčky, obecně zdivo)
  • provedení sond do základových konstrukcí pro zjištění a ověření kvality materiálu (prověřit únosnost základů v případě nástavby)
  • provedení sond do vodorovných konstrukcí pro zjištění skladeb podlah a stropů
  • provedení sond do vodorovných konstrukcí - zjištění typu základní nosné konstrukce, tloušťka, materiál případně rozpon nosných dílčích prvků
  • v případě dřevěných trámových stropů provedení sond v charakteristických místech, zjištění stavu a kvality zhlaví nosných trámů a odběr vzorků pro stanovení přítomnosti dřevokazného napadení 
  • kontrola krovu objektu vily, odběr vzorků vytypovaných prvků pro stanovení přítomnosti dřevokazného napadení 

Současně bude prověřeno navýšení kapacity mateřské školy s ohledem na množství likvidovaných odpadních vod po realizaci záměru a stanovení požadovaných parametrů z hlediska tepelně technických vlastností nosných konstrukcí a jejich výplní

Přílohy

2552-78 MÚ Říčany - školka Srdíčko.pdf (1781 kB)

Poptávkové řízení studie proveditelnosti.pdf (260 kB)

Posudek VMS_2013_09_19.pdf (216 kB)

Posudek-MŠ Srdíčko.pdf (335 kB)

zadání studie proveditelnosti MŠ SRDÍČKO.docx (1280 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál