Město bude spolu s veřejností hledat 10 největších problémů Říčan

6. 5. 2014

Jaké problémy trápí Říčany nejvíce, které z nich je potřeba řešit přednostně a jakým způsobem rozvíjet město? Město zve občany ke společnému pojmenování Desatera problémů Říčan, které se koná 13. května od 16.00 hodin v Kulturním centru "Labuť". V rámci doprovodného programu získají tři neziskové organizace finanční poukazy na svůj projekt, návštěvníci si mohou prohlédnout a zakoupit výrobky se známkou fair trade, ochutnat produkty zdravé výživy a soutěžit o hodnotné ceny.

Fórum Zdravého města neboli Desatero problémů ("10P") se uskuteční letos již popáté 13. května od 16.00 hodin v KC Labuť. Akci zaštiťuje Národní síť zdravých měst, do které patří Říčany již 10 let. Moderátorem programu je ředitel Národní sítě zdravých měst ČR Petr Švec.

Nejdříve proběhnou prezentace projektů neziskových organizací, které mají zájem získat finanční podporu od města. Poté se obyvatelé města seznámí s úspěšnými výsledky řešení jimi zvolených problémů z minulých fór. Pozitivní kroky se uskutečnily například v otázce nedostatku míst v mateřských školách nebo odbahnění rybníku Marvánek. Obě investice se naplno rozběhly.

Hledání desatera problémů Říčan

Vlastní komunitní plánování začne v 17.00 hodin. U tematických stolů budou zástupci vedení města spolu s občany společně diskutovat a formulovat nejaktuálnější problémy ve městě. Diskuze se bude týkat oblasti dopravy, školství, vztahu občana a úřadu, životního prostředí, zdravotní a sociální oblasti, urbanismu a památkové péče, volného času, podnikání a cestovního ruchu. Podněty občanů tak pomohou najít nejlepší řešení a ovlivnit příští rozvoj města.

"Po krátkém úvodu budou zaregistrovaní účastníci spolu s politiky hledat po dobu 20 minut společně 2 nejpalčivější problémy v dané oblasti, které by se měly přednostně řešit. Následuje prezentace výsledků jednotlivých stolů a konečné hlasování o ,Desateru problémů' Říčan," říká hlavní koordinátorka akce Hana Jarošová a dodává: "Jednotlivé stoly jsou rozdělené podle projednávaných oblastí, kterou vede hlavní garant - nejčastěji zástupce daného odboru MěÚ. Navíc od loňského roku přibyl i tzv. dětský stůl, kde navrhují největší problémy žáci a studenti z místního Žákovského zastupitelstva. Občané mají velmi užitečné názory, diskuze je každoročně mimořádně plodná a děti do ní přispívají zase jiným zajímavým pohledem.“

Výsledky komunitního plánování se budou ověřovat anketou umístěnou na webových stránkách a v Kurýru. Ověřené problémy budou předloženy Zastupitelstvu města Říčany k zařazení do Akčního plánu města.

Soutěž pro neziskové organizace

V rámci fóra také město pořádá soutěž pro neziskové organizace z Říčan. Tři nejlepší projekty, které zvolí přítomní hosté, získají peněžní poukázky na kompletní pokrytí dané akce.

Do soutěže se přihlásily tyto neziskové organizace:

  • Sbor dobrovolných hasičů – 140. let od založení sboru
  • Okrašlovací spolek Říčany – Zapomenuté studánky
  • Seniorcentrum Říčany – Sociální automobil
  • TJ Sokol Říčany a Radošovice – Atletické naděje
  • Klub českých turistů - Zlepšení orientace turistů a návštěvníků Říčan


"Letos mohou poprvé zvítězit tři neziskovky a celkem se soutěží o 25 tisíc korun. Výherce si odnese poukázku v hodnotě 12 tisíc korun, druhý v pořadí obdrží 8 tisíc korun a třetí nejlepší projekt získá 5 tisíc korun,"
upřesňuje koordinátorka akce.

Doprovodný program nabídne přehlídku výrobků se známkou fairtrade a produkty zdravé výživy, které si návštěvníci budou moci ochutnat a koupit. Navíc zde pro všechny bude připraveno občerstvení.

Vstupenky budou slosovatelné. Pro účastníky jsou připraveny krásné dárky. "Naši sponzoři poskytli do tomboly opravdu hodnotné ceny, může se vyhrát například unikátní nový dres říčanského ragbyového klubu, vstupenky na kulturní představení od MěKS Říčany a mnoho dalších cen od MAS Říčansko, Muzea Říčany, Pekařství Frydrych a hlavního pořadatele města Říčany," vyjmenovává Jitka Wohlgemuthová, spoluorganizátorka akce.

Projekt Zdravé Město

Město Říčany se zapojilo do mezinárodního projektu Zdravé město, jehož vznik iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace (WHO), a který v České republice realizuje Národní síť Zdravých měst ČR, v roce 2004.

"Snažíme se vytvořit příjemné místo pro život, které podporuje udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života. Město pořádá ve spolupráci s partnery komunitní kampaně, diskutujeme s veřejností přímo z očí do očí i na diskusním internetovém fóru. Dobrá je spolupráce s občanskými sdruženími," vysvětluje starosta Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/, který zastřešuje činnost Zdravého města.

Kromě Fóra Zdravého města - Desatera problémů je součástí aktivit i Fórum mladých, Žákovské zastupitelstvo, pravidelné pořádání diskusních debat tzv. kulatých stolů nebo neformální setkávání starosty a místostarostek s občany Z očí do očí. Zdravé město také udržuje partnerství s mnoha kulturními, sociálními a volnočasovými institucemi, nevládními organizacemi a školami. Říčany se podílí na pořádání akcí jako Den Země, Festival řemesel a slavnosti bylinek, Světový den bez tabáku, Den bez úrazů, Týden volného času a sportu, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál