Město chce s občany najít 10 největších problémů Říčan. Jaké nabízí akce letos novinky?

9. 9. 2015

Jaké jsou podle veřejnosti zásadní problémy v Říčanech? Co má město přednostně řešit? Podobné otázky zodpoví každoroční akce Desatero problémů Říčan. První setkání se koná v úterý 15. září od 16:30 hodin v Kulturním centru Labuť, kde občané na místě vyberou nejaktuálnější problémy v různých oblastech. Zajímavou novinkou je vytvoření tzv. pocitové mapy Říčan. A myslíme i na občany, kteří raději hlasují z pohodlí domova. Poprvé tak proběhne hlasování o problémech v projektu Řídím Říčany.

Fórum Zdravého města neboli Desatero problémů ("10P") se uskuteční letos již pošesté 15. září od 16:30 hodin v KC Labuť. Akci zaštiťuje Národní síť zdravých měst, do které patří Říčany již přes 10 let. Moderátorem programu je ředitel Národní sítě zdravých měst ČR Petr Švec, facilitátorkou akce ředitelka Institutu komunitního rozvoje Dana Diváková.

Samotné komunitní plánování začne v 17.00 hodin. U tematických stolů budou zástupci vedení města spolu s občany společně diskutovat a formulovat nejaktuálnější problémy ve městě. Diskuze se bude týkat oblasti dopravy, školství, vztahu občana a úřadu, životního prostředí, zdravotní a sociální oblasti, urbanismu a památkové péče, volného času, podnikání a cestovního ruchu. Podněty občanů tak pomohou najít nejlepší řešení a ovlivnit příští rozvoj města. Nejdříve společně zvolí 2 nejpalčivější problémy v dané oblasti, které by se měly přednostně řešit. Poté následuje prezentace výsledků a konečné hlasování o Desateru problémů Říčan.

„Jednotlivé stoly jsou rozdělené podle projednávaných oblastí, kterou vede hlavní garant - nejčastěji zástupce daného odboru MěÚ. Stejně jako v loňském roce by se do výběru měli zapojit i žáci a studenti z Žákovského zastupitelstva a místních škol. Občané mají mnoho nápadů, diskuze je každoročně mimořádně plodná a děti do ní přispívají zase jiným zajímavým pohledem,“ říká koordinátorka akce Hana Jarošová.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Novinky? Pocitová mapa a Desatero problémů v Řídím Říčany

Výsledky komunitního plánování se budou ověřovat letos poprvé prostřednictvím hlasování Řídím Říčany. To proběhne od letošního listopadu a potrvá dva měsíce. Problémy, které se umístily na prvních deseti příčkách při hlasování v KC Labuť a při hlasování v Řídím Říčany skončí také maximálně do 10. místa, budou předloženy Zastupitelstvu města Říčany k zařazení do Seznamu projektů města.

„Zařazení problémů do hlasování založeném na efektu více hlasů přináší další inovativní přístup, jak zapojit občany do této akce. Způsob volby je moderní, jednoduchý a rychlý. Věřím, že Desatero problémů bude mít nyní atraktivnější podobu a může tak přilákat více hlasujících,“ dodává Hana Jarošová.

V rámci doprovodného programu v KC Labuť mají občané možnost vytvořit z Říčan tzv. pocitovou mapu. Ta přináší možnost aktivně zapojit veřejnost do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný. Může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí.

„Jde o mentální mapování, kdy občané do mapy zanesou informace rozdělené podle různých barev. Budou hodnotit místa s dobrým společenským životem, klidem a bezpečím, příjemné prostředí (zeleň, architektura, vybavení) a naopak místa se špatnou dopravní situací, neklidem a nebezpečím či zanedbané prostředí (zeleň, architektura, vybavení),“ vysvětluje koordinátorka 10P.


Město Říčany vyhlašuje soutěž pro neziskové organizace o 25 tisíc korun!

 

Jste nezisková organizace působící na území Říčan? Máte zajímavý projekt nebo akci pro veřejnost a sháníte na něj finance? Pokud máte zájem, podejte přihlášku do 10. září, přihláška je ke stažení na webových stránkách města Říčany v sekci Radnice/Zdravé město MA21. Prezentace přihlášených proběhne v rámci Fóra Zdravého města 15. 9.

 

O vítězích rozhodnou účastníci akce formou hlasování na této akci a výsledek bude oznámen stejný den na konci Fóra Zdravého města 15. září.

 

Hodnota šeků na realizaci projektů: 1. místo – 12.000 Kč, 2. místo 8.000 Kč, 3. místo – 5.000 Kč.


Adéla Ambrožová
Tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál