Město nabízí zájemcům prodej štěpky u Mlýnského rybníka

17. 2. 2015

Město Říčany, Odbor správy majetku, nabízí k prodeji štěpku v celém objemu uloženém v hromadách na břehu Mlýnského rybníka podél ulice Podhrázská.

Množství k odběru – zhruba 40 – 50 m3.

Prodáno bude zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Odvoz štěpky si zajišťuje zájemce na vlastní náklady.

Své cenové nabídky, prosím, zasílejte na mailovou adresu: dana.boxanova@ricany.cz a v kopii na eva.sebkova@ricany.cz nejpozději do pátku 20. 2. 2015 do 15.00 hodin.

Mgr. Eva Šebková
Odbor správy majetku
Oddělení technické správy

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)