Město Říčany hledá nového tajemníka úřadu

30. 3. 2021

Město Říčany vyhlašuje výběrové řízení na pozici tajemníka Městského úřadu v Říčanech. Lhůta pro podání přihlášek: 16. 4. 2021, 11:00 na podatelně městského úřadu (Masarykovo nám. 53, Říčany).

Veškeré podrobnosti k výběrovému řízení naleznete na úřední desce města zde: https://info.ricany.cz/mesto/eud-83186-2021-MURI-OF-00357%2090730

Tajemník městského úřadu zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města, plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města nebo starostou, stanovuje platy všem zaměstnancům města zařazených do městského úřadu dle zvláštních právních předpisů, plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města, vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města, zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města.

Mezi základní kvalifikační předpoklady patří splnění nejméně 3leté praxe jako vedoucí zaměstnanec nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo praxi ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Nástupní podmínky: platová třída 12, zkušební doba 3 měsíce, 5 týdnů dovolené + 3 dny volna z kolektivní smlouvy (sick days), služební automobil i k soukromému využití, školení a příspěvek na zvyšování kvalifikace, možnosti: zvýhodněného pronájmu městského bytu, příspěvku na penzijní připojištění v max. výši 3 % vyměřovacího základu, příspěvku na volnočasové aktivity, půjčky na bytové účely, příspěvku na mateřskou školu a možnost umístění dětí do firemní školky, rekreace v městských rekreačních objektech (Kořenov, Lutová).

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál