Město společně s FK Říčany opravuje fotbalovou tribunu

14. 7. 2020

Na základě smlouvy o spolupráci města a fotbalového klubu začala pětiměsíční oprava fotbalové tribuny v centru Říčan. Budova postavená k příležitosti spartakiády v roce 1975 v akci „Z“ bude kompletně zrekonstruována za 7,2 milionu korun. Po rekonstrukci poskytne komfortnější zázemí jak hráčům, tak divákům. Benešovská stavební společnost HOSS a.s. vybuduje šatny s vlastním sociálním zařízením, kompletně obnoví vnitřní povrchy v interiéru. Kromě vnitřních prostor opraví také střídačky pro hráče, část fasády, sedáky v hledišti a střechu. Nově přibude osvětlení k upravenému chodníku k tribuně. Významnou část financí ve výši 4,7 mil. získal klub z dotací MŠMT. Zbylou část ve výši 2,26 milionu doplatí město ze svého rozpočtu a klub přispěje vlastními prostředky, 240 tisíci.

 

„Konečně. Sen říčanských fotbalistů se začíná plnit. Projektová příprava i legalizace stavby zabrala několik let a teď už se začíná reálně pracovat,“ komentuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město). Je to dobrá zpráva pro říčanské fotbalové nadšence, a to jak diváky, tak aktivní hráče. Fotbalový klub Říčany, který na tomto hřišti působí, se dohodl s městem na spolupráci. Klub má pozemek v pronájmu a zajišťuje zde úklid a běžnou údržbu. Areál včetně tribuny patří městu a její kompletní rekonstrukci dlouho bránil fakt, že se jednalo o černou stavbu postavenou v sedmdesátkách v akci „Z“.   Následovala příprava projektu, načež město společně s klubem připravilo žádost o dotaci na MŠMT z programu na podporu materiálně technické základny sportu. Ta byla úspěšná a podařilo se tak zajistit dotaci ve výši 4,7 mil korun, dalších 2,26 mil. zaplatí město ze svého rozpočtu a z vlastních prostředků přispěje i klub částkou 240 tisíc. „Fotbalový klub FK Říčany je potěšen, že po téměř tříleté spolupráci mezi klubem a městem se podařilo dotáhnout záměr rekonstrukce šaten v tribuně do stavu, kdy se již rozběhly stavební práce,“ komentuje zahájení rekonstrukce Milan Čížek, předseda FK Říčany, a dodává: „Realizací této akce vytvoříme pro všechny členy klubu důstojné podmínky pro sportovní činnost a další rozvoj především mládežnického sportu. Ukončení stavebních prací by mělo být v listopadu tohoto roku a v jarní sezoně 2021 bychom již měli být v novém důstojném prostředí. Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na vyřízení všech náležitostí související s projektovou dokumentací, stavebním řízením, výběrovým řízením a zpracováním žádosti o dotaci MŠMT.“

Pod hlavičkou FK Říčany (založen r. 1901) nyní aktivně působí osm mužstev, z čehož šest je mládežnických. Činnost probíhá po celý kalendářní rok, tréninky v areálu jsou každý den a o víkendech probíhají zápasy a turnaje všech kategorií. Hráči budou moci po rekonstrukci využívat nové šatny včetně sociálního zařízení (koupelna, WC), které byly již v havarijním stavu. Kompletně  se obnoví vnitřní povrchy v interiéru, po stavebních úpravách, které odvedou vlhkost. K drobným opravám dojde na toaletách pro diváky. Stavební úpravy proběhnou na stávajícím půdorysu tribuny bez zásadních dispozičních změn. Připojení na kanalizaci se předpokládá až v červnu roku 2021. Dočasně tedy bude sloužit nově vybudovaná splašková kanalizační jímka. Hlavní rozvody vodovodu budou zachovány. Firma provede i rozvody vzduchotechniky pro odvětrání šaten a příslušenství. Úprava střídaček pro hráče si vyžádala změnu uspořádání sezení na tribuně u spodního ochozu hlediště. Dělníci zde odstraní stávající lavice včetně zámečnických konstrukcí. Komfortnější přístup pro diváky do hlediště zajistí dvě nová pomocná schodiště i nový osvětlený chodník. Výměny se dočkají vnější dveře v koridoru pro vstup hráčů a hlavní vstupní dveře do tribuny, naopak okénka v režném zdivu budou renovována. Firma provede nové nátěry ocelové konstrukce střechy a klempířských a zámečnických prvků. O dešťové vody ze střechy se postará podzemní vsakovací zařízení či nádrž na dešťovou vodu. Cílem je v rámci vnitřních a venkovních úprav vybudovat moderní sportovní zázemí pro potřeby členů sportovních oddílů.

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál