Městská policie Říčany

Městská policie Říčany

 

 

Kontaktní adresa : Komenského nám 1619/3, Říčany, 251 01

Telefonní spojení : 323 618 150, mobilní telefon +420 725 022 765

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

GPS: 49.9916781N, 14.6641289E

 

Místní působnost městské policie ( viz mapa )

 

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

 

Vedoucí oddělení: Václav Řezáč, tel.: 323 618 258

Zástupce vedoucího: Jindřich Joch, DiS., tel.: 323 618 226

 

Městská policie Říčany sídlí na Komenského náměstí v Říčanech, po levé straně od hlavního vchodu do Městského úřadu. Služebna Městské policie je označena světelnou informační tabulí a je umístěna v 1. patře budovy.

Městská policie má celkem 22 strážníků.

Strážníci vykonávají hlídkovou a kontrolní činnost, zákroky a úkony ve městě Říčany a v jeho místních částech – Radošovice, Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín, Voděrádky.

Připomínky a podněty pro práci Městské policie Říčany je možno zcela anonymně vložit do kontaktní schránky, umístěné před vstupem do budovy.

Městská policie Říčany byla zřízena v rámci samostatné působnosti města Říčany v roce 1995 a plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, ale také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Hlavní úkoly

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • podílí se na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad veřejným prostranstvím v obci,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  • Městská policie zajišťuje odchyt volně pobíhajících zvířat.

Městská policie k zajištění uvedených úkolů používá městský kamerový dohlížecí systém včetně aktivní činnosti strážníků v terénu.

Lístek za stěračem vozidla  

Ztratilo se Vám zvíře  

Jak volat na tísňové linky  

Centrální registr jízdních kol pro ČR  

Strážníci okrskáři  

Kamerový systém  

Úsekové měření rychlosti  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)